Vaccin. Nu är det Huddinges 12- till 15-åringars tur att få vaccin mot covid-19. Foto: Mikael Andersson

Nu drar vaccineringen i gång i Huddinges skolor

Nu är det dags för 12-15-åringar att få vaccin mot covid-19. Vaccineringen kommer att ske i idrottsshallar, matsalar och klassrum på skolorna. Alla som vill ska ha fått en första dos före jul.

  • Publicerad 07:15, 8 nov 2021

Nu efter höstlovet drar den stora vaccineringen av skolbarn mellan 12 och 15 år i gång. Alla barn som är född 2009 eller tidigare berörs, oavsett om de har fyllt 12 år eller inte.

– Vi har skickat ut information till alla vårdnadshavare och alla skolor har fått en utvald vårdgivare. Sedan är det skolorna som planerar tillsammans med vårdgivarna när man börjar på varje enskild skola, säger Therese Branevig, samordnare på utbildningsförvaltningen.

Alla barn ska ha erbjudits en första dos innan decembers månads utgång.

I Huddinge är det Doktor24 och Flemingsbergs barnavårdscentral som står för vaccineringen av 12- till 15-åringar. Det är alltså inte skolsköterskor som ska vaccinera alla barn, utan personal från vårdgivarna kommer till skolan.

– Man behöver ju lite utrymme, för att kunna ha tillsyn av eleverna efteråt. Men vaccinationen kan ske i matsalen, eller i idrottshallen eller i en lektionssal, säger Therese Branevig.

Sedan är det upp till skolan och vårdgivaren om man vaccinerar alla elever på en gång, eller delar på det och tar klass för klass. Det kan se olika ut på olika skolor.

Båda föräldrarnas samtycke

Båda vårdnadshavarna behöver fylla i en samtyckesblankett och en hälsodeklaration för att barnet ska kunna få sprutan. Annars kan inte eleven få vaccinet.

Finns blanketterna på olika språk?

– Vi skickar bara ut den på svenska. Men alla kan gå in på 1177 och ladda ner informationen på olika språk.

Vaccinationen är kostnadsfri och sker på skoltid.