Nu byter viken namn

Hägernäsvik i Stora Värtan byter namn, efter önskemål från Täby kommun. Men så värst spännande är inte namnbytet.

  • Publicerad 11:28, 11 okt 2018

Hägernäsvik byter namn till – Hägernäsviken.

Beslutet att ändra vikens officiella namn fattades av Lantmäteriet, efter påpekanden från Täby kommun.

Enligt Lantmäteriets fick viken sitt officiella namn Hägernäsvik på en karta från dåvarande Rikets allmänna kartverk 1953. Myndigheten hade då fått namnet från en fältuppteckning från 1934.

Får tillbaka sitt gamla namn

Men enligt en namnkonsulent vid Institutet för språk och folkminnen som Lantmäteriet anlitat var det enda gången viken kallats Hägernäsvik. Så sent som två år innan, 1932, hette den Hägernäsviken i en annan uppteckning.

Dessutom har viken kallats Hägernäsviken på äldre kartor.

Enligt namnkonsulenten går det inte att säga att Hägernäsvik är direkt fel, men att man bör väga in vad folk i trakten kallar viken.