Ombyggnation. Nu har det börjat hända saker med de svart boxarna på Täby torg. Foto: Maria Svensson

Nu byggs de svarta lådorna på torget om

De har stått tomma länge. Men i dagarna började kommunen att bygga om de svarta lådorna på torget i Täby.

  • Publicerad 12:42, 12 nov 2020

Sedan 2016 har kommunen velat att de svarta boxarna på Täby torg ska användas av Täbyborna – men inget har hänt. Nu är något på gång.

– Det har tagit lång tid. Jag tror att en del av svaret är att de inte byggdes för att inrymma verksamhet, utan de byggdes för att inrymma teknik. Det är en teknisk komplex situation och det kräver en del ombyggnationer, säger Jenny Gibson, fastighetschef på Täby kommun.

Kommunens plan är står fast, ett kafé ska öppna i en av boxarna, och nu görs de första åtgärderna för att få liv i dem.

– Det vi gör nu är att vi installerar en kylanläggning i respektive kub då det blir väldigt varmt i dem på sommaren, säger Jenny Gibbson.

I november ska man besluta om den nya verksamhetsplanen. I den finns boxarna med. Samtidigt som man installerar kylanläggning pågår en utredning för att se vad som måste göras för att få till en kaféverksamhet.

– Det innebär en rad olika tekniska krav som man nu utreder, säger hon.

Vad kommer det att kosta?

– I verksamhetsplanen är det avsatt fem miljoner, men det är en grov bedömning. Vi vet egentligen inte idag, säger hon.

Det är ännu inte bestämt vilka aktörer som skulle få driva verksamheten. Men kommunen tittar på tidigare intressenter. Planen är att en verksamhet kan öppna nästa år.

– Uppdraget är att få till en verksamhet till sommaren. För en publik verksamhet tror vi att det måste vara av enklare karaktär, det får inte plats så många sittplatser inomhus, säger hon.

Vad som ska hända med den andra kuben är ännu inte bestämt. Men planer finns på att det ska bli en plats där man kan hitta information om kommunen.

På gång sedan 2016

2015 invigdes Täby torg.

2016 skrev kommunen på sin hemsida att boxarna ska hyras ut till två kaféer och att det skulle bli en uteservering.

2018 startades en byggteknisk undersökning för att se om lådorna kunde bli restauranger, men inget hände.

Sedan 2018 har boxarna i stället används i samband med kulturevent på torget.

Visa merVisa mindre