SMALT. Cirka 40 centimeter är cykelbanan på Surbrunnsgatan på en delsträcka. Nu ska den bli bredare. Foto: Stockholms stad

Nu breddas stans smalaste cykelbana

Bredare gång- och cykelbana, fler lastplatser för att stoppa dubbelparkeringarna. Så vill staden förbättra framkomligheten för cyklister och gående på Surbrunnsgatan.

  • Publicerad 20:24, 11 feb 2020

Redan i dag är Surbrunnsgatan en gata som många cyklister använder, under förmiddagen dominerar cykeltrafiken enligt staden, och den är utpekad som huvudcykelstråk i stadens cykelplan.

Men det finns en del brister, bland annat en av stadens smalaste cykelbanor som på en delsträcka är 40 centimeter bred. Men nu ska det bli bättre för cyklister och gående.

Den norra gångbanan mellan Norrtullsgatan och Hagagatan ska breddas till 3,4 meter. Den befintliga motriktade cykelbanan ska även den breddas till 2,25 meter över sträckan. För att få plats tas 14 p-platser och en lastplats bort.

Mycket dubbelparkeringar

Vid tre korsningar, Hagagatan, Döbelnsgatan och Tulegatan ska det även bli genomgående, upphöjda gångbanor för att öka framkomligheten för både gående och cyklister.

Längs hela gatan ska det anläggas 145 meter nya lastplatser för att få bukt med dubbelparkeringar som varit ett gissel för bland annat cyklisterna, enligt staden.

26 p-platser tas bort genom detta. Samtidigt planerar staden att skapa 22 nya p-platser på Hagagatan och Tulegatan genom snedställd parkering.

FÖRSLAGET. Så här ville trafikkontoret testa att bygga om Surbrunnsgatan som cykelfartsgata, men grönblåa majoriteten nobbar. Foto: Stockholms stad

Men trafikkontoret ville egentligen gå längre och göra gatan till ett testprojekt för en cykelfartsgata. Att lägga ner exempelvis gatsten i asfalten för att visuellt smalna av gatan för att få ned hastigheten för motortrafiken och att bilar och cyklar samsas i blandtrafik, se bilden ovan.

Men det nobbar grönblåa majoriteten. Regeringen har inte beslutat om regeländringar för såna gator än och då vill de inte använda en så ”viktigt cykelstråk som testbädd”, enligt trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

– Surbrunnsgatan är en av de gator i staden där det är väsentligt fler cyklister än bilar per dygn. Surbrunnsgatan skulle kunna bli Stockholms första cykelfartsgata, men innan regeringen fått en sån reglering på plats vill vi förbereda genom att bredda den befintliga cykelbanan och öka trafiksäkerheten på gatan genom att bygga genomgående gångbanor, säger han i en kommentar.

Genomförs nästa år

Majoriteten väljer även att fimpa trafikkontorets förslag om att skapa en torgyta vid Döbelnsgatan vilket skulle innebära stopp för bilarna där.

17 miljoner kronor räknade trafikkontoret att alla åtgärder skulle kosta, men vad slutnotan nu landar på återstår att se. Nu får tjänstemännen två miljoner kronor för att återkomma med ett skarpt förslag senare i år.

Åtgärderna beräknas genomföras under nästa år.