Rivs. Det här öde huset i Lövholmen kommer snart börja rivas. Foto: Sacharias Källdén

Nu börjar rivningen i Lövholmen

Snart rivs två av ödehusen i Lövholmen. Efter år av klagomål på förfallet börjar nu omvandlingen av det gamla industriområdet.

  • Publicerad 09:16, 26 aug 2019

Mitt emellan Liljeholmen och Gröndal har det varit industriområde sedan 1800-talet, men sen 90-talet har stora delar av Lövholmen stått öde. Flera bygg- och fastighetsbolag har köpt upp marken och vill bygga en ny stadsdel med runt 1500-2000 bostäder här.

Men medan framtidsplanerna har dragit ut på tiden har flera av de gamla industribyggnaderna förfallit och grannar har länge klagat på förslumningen av Lövholmen.

Följ med in i övergivna industriområdet

Start för rivning och sanering

I slutet av förra året fick en av byggherrarna, Skanska, rätt att riva två av husen. Det är nya färgfabriken som sitter ihop med Spredfabriken, som staden gett Skanska klartecken att ta ner. Och nu är tiden kommen för fabrikslokalerna från 50-talet.

– Vår plan är att nu i sensommar eller i höst dra igång sanerings- och rivningsarbeten som vi har fått lov på. Förutom att sanera och riva själva byggnaden kommer vi utföra marksanering för att ta hand om alla kemikalier från färgindustrin, säger Weine Svensson på Skanska.

Raseri mot förslumningen av Lövholmen

Under tiden som området stått tomt har vandaler och tjuvar tagit sig in och plundrat och förstört. Idag är allt av värde borta men folk fortsätter bryta sig in, trots kameraövervakning och staket.

Staden avvaktar med fler rivningar

Enligt Skanska är husen i så dåligt skick att folk som vistas där riskerar att skadas och byggherren anser att de måste rivas.

– Vi har haft stort fokus på att säkra området och hålla obehöriga utanför och det arbetet kommer underlättas av att vi nu kommer igång med rivningsarbetet, säger Weine Svensson.

Skanska vill också riva nitrolackfabriken, en röd tegelbyggnad strax intill Spredfabriken som ligger närmre vattnet. Men det sa politikerna nej till i vintras. Skanska fick inte heller rätt att riva en garagebyggnad med ett portvakthus, som ligger ut mot Lövholmsvägen. Inte heller får en 40 meter hög skorsten i rött tegel rivas – inte ännu i alla fall.

De här rivningarna behöver utredas vidare innan beslut eftersom byggnaderna har så högt kulturhistoriskt värde, anser staden.

Rivningen av Spredfabriken som snart startar beräknas fortsätta hela 2020.

Gamla byggnader. Det stora huset med krossade rutor ska Skanska snart riva. Men byggherren fick inte rätt att ta ner den låga byggnaden med grönt plåttak närmast vägen. Inte heller skorstenen som syns till höger i bild. Foto: Sacharias Källdén

Planen för Lövholmen

Stadens plan är att göra om Lövholmen till en ny stadsdel med bostäder, skola, förskolor, parker och kontor.

I stadens förslag, som var ute på tidigt samråd förra våren, föreslås bara fyra byggnader bevaras: Färgfabriken, Smedjan, Förbandsfabriken och Beckers gamla huvudkontor och ca 1500-2000 bostäder.

Men det är, än så länge, bara ett förslag.

Stadsmuseet ville bevara alla byggnader.

Staden har i dagsläget bara klubbat rivningen av de två hus som nu ska tas ner.

Ett nytt beslut om det fortsatta arbetet med framtidens Lövholmen väntas i höst och nästa samråd blir troligen i mitten av nästa år.

Läs mer om planerna här: https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/22-vaningshus-planeras-i-lovholmen/reprco!p6SLSfFkVFwwiHQ4PnCP@Q/

Visa merVisa mindre