Gatuarbeten. Grävarbetena för en ny elkabel genom Bromma pågår i etapper till 2023. Här har Ängbyplan börjat återställas. Foto: Anders Gustafsson

Nu börjar Bergslagsvägen återställas

Försenat. Fördyrat. Frågande allmänhet. Bergslagsvägen, med flera gator i Bromma och västerort, började grävas upp 2019. Elkablar skulle ned i backen, arbetena skulle avslutas i år. Viss återställning pågår – men miljardprojektet är försenat.

  • Publicerad 11:30, 27 maj 2022

Det har varit kompromisser mellan olika trafikslag.

Bergslagsvägen, liksom flera andra vältrafikerade gator i Bromma och västerort, har i etapper delvis varit uppgrävda de senaste tre åren.

Elkablar som hittills dragits i luften, har eller ska grävas ned under gatorna.

– Det här är ett av de största projekten Ellevio gjort, säger projektledaren Jenny Nilander.

Enligt henne innebär det att elkapaciteten i Stockholm kommer öka "markant". Kanske kvalar grävarbetena även in som största gisslet Bromma- och västerortsborna upplevt.

Påverkas

Hinder. Trafikanter får fortsätta ta omvägar till 2023. Foto: Anders Gustafsson

Biltrafik, cyklister och fotgängare, har förstås alla påverkats genom begränsad framkomlighet och buller. Coronapandemin har under perioder gjort att trafiken varit begränsad, men trafikregleringar har krävts:

– Det har varit kompromisser mellan olika trafikslag. Det finns ingen lösning som är perfekt för alla, säger Nilander.

Har ni lyckats?

– Jag tycker vi har lyckats bra med det.

Eftersom naturområden i Bromma ska lämnas orörda har elkablarna grävts ned under gatorna, totalt tio mil elkabel, motsvarande sträckan Brommaplan-Västerås.

Gatorna har återställts etappvis.

– Nu återställer vi korsningen vid Ängbyplan. Där har det temporärt varit en rondell. Det arbetet tar ett par månader och sker i olika etapper, säger Nilander.

"Mycket arbete"

Enligt Nilander har grävarbetena varit svåra. Under gatorna ligger ledningar för exempelvis fjärrvärme, dricksvatten, gas, och telefoni.

Jobbigt. Tidigare arbetspendlade Magnus Fougstedt på Bergslagsvägen när vägen började stängas av. En jobbig tid minns han. Foto: Anders Gustafsson

– Det är svårt att föreställa sig hur mycket som ligger i marken. Det är mycket arbete med att bana väg för elkabeln, mycket omledningar som måste göras.

När arbetena stannat av, av den här anledningen, hör allmänheten av sig.

– Sett till storleken på arbetena är det inte så många som hör av sig.

Hur tolkar du det?

– De allra flesta är förstående och tycker att det är bra att trygga elförsörjningen medan vissa tycker det är hemskt att det bullrar.

På grund av de oväntade hindren har arbetena försenats. Arbetena skulle ha avslutats i år, men ser inte ut att vara klara förrän 2023.

Projektet, med en budget i "miljardklassen", har också fördyrats. Hur stor budget Ellevio har för arbetena, eller hur mycket dyrare det blivit, vill Nilander inte säga.

Drabbar fördyringen invånarna?

– Kunderna kommer inte att se någon större skillnad på sin elnätsfaktura.

Gata för gata – här är aktuell status

Ängbyplan: Etappvis återställning, 2/5–30/9.

Färjestadsvägen: Avstängt grönområde.

Blackebergsvägen/Gubbkärrsvägen: Klart.

Ängbybadet: Klart. Avspärrat då rullgräs läggs ut.

Råckstavägen: Klart maj 2022.

Råckstarondellen: Klart vecka 20.

Islandstorget: Klart september 2022.

Hela sträckan Beckomberga–Bredäng klar hösten 2023.

Källa: Ellevio

Visa merVisa mindre

Ängbyplan nästa

Etapp 1: 2 maj-juli – Färjestadsvägens in- och utfart till Bergslagsvägen avstängd. Biltrafik, liksom gång och cykeltrafik, dirigeras om. Gång- och cykeltrafik kan använda befintlig trottoar på Bergslagsvägen.

Etapp 2: Vultejusvägens in- och utfart till Bergslagsvägen avstängd. Färjestadsvägen öppnas delvis, högersväng ut på Bergslagsvägen och högersväng in på Färjestadsvägen från Bergslagvägen tillåten.

Skyltning finns vid Brommarondellen, Islandstorget och Åkehsovsrondellen.

Källa: Ellevio

Visa merVisa mindre

Därför grävs det

Ellevio bygger mellan 2019 och 2023 om kraftledningen mellan Beckomberga och Bredäng.

Luftledningen ersätts med en nedgrävd elkabel.

Den nya elkabeln gör det möjligt att leverera mer el till bland annat fler laddstationer, fler bostäder, och t-baneutbyggnaden.

Källa: Ellevio

Visa merVisa mindre

Fler om grävandet

Henrik Granat, Bromma: "Det har varit jobbigt med avstängningarna. Grävarbeten har pågått utanför mitt hus, bland annat sprängarbeten. Det är skönt att arbetena närmar sig ett slut."

Lasse Dahlkvist, Bromma: "Ibland undrar man vad de håller på med när de gräver, man har inte fått så mycket information."

Håkan Åhlund, Bromma: "Man får ingen information, man undrar vad de gör. Det borde vara lite mer information."

Visa merVisa mindre