När Sollentuna sjukhus står klart ska här finnas 150 vårdplatser för äldre. Foto: Åsa Sommarström

Nu blir det vårdval även inom äldrevården

Det blir fritt fram för vårdgivare att etablera sig inom äldrevården i Stockholms län. – Positivt för den äldre patientens valfrihet, säger Ella Bohlin (KD).

  • Publicerad 04:49, 27 jun 2018

Stockholms sjukhems avtal med landstinget för verksamheten på Kungsholmen förlängs inte, utan kan i stället ingå i det nya vårdvalet för geriatrik (äldrevård) som införs den 1 maj 2019, som Mitt i tidigare berättat om.

Samma gäller den geriatriska vården vid Sabbatsbergs sjukhus, Jakobsbergs sjukhus och Danderyds sjukhus, även om de fortsatt drivs i landstingets regi. När Sollentuna sjukhus är färdigbyggt blir det landstingsdriven geriatrik även här.

Stockholms sjukhems geriatrik vid Bromma sjukhus har avtal till den 30 april 2020.

Vårdval innebär att vårdgivare fritt kan etablera sig. Tanken är att all geriatrik, oavsett driftform, ska få likställda förutsättningar.

De vårdgivare som hyr lokaler av landstinget (på Nacka sjukhus och Löwenströmska sjukhuset) kommer dock att upphandlas som förr, och deras avtal gäller till den 30 april 2022.

Betalt för vårdtillfällen

Vårdgivarna får betalt av landstinget för ”produktion av vårdtillfällen” som beräknas inför varje år, samt för lokalkostnader. De ska också få geografiska ansvarsområden.

– En mångfald av vårdgivare är positivt för den äldre patientens valfrihet. Fler vårdaktörer möjliggör en god kapacitet och tillräckligt med platser även på längre sikt, säger äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) i ett pressmeddelande.

För att få ingå i vårdval geriatrik ska vårdgivarna ha minst 40 vårdplatser och ha en viss omsättning.

Oppositionen säger nej

När beslutet om att införa vårdval togs i hälso- och sjukvårdsnämnden röstade oppositionspartierna nej. De menar att vårdval gynnar vårdbolagen på patienternas bekostnad.