Nya vägar. Salems kommun får 6,8 miljoner för att bygga ut det kommunala vägnätet. Foto: Mostphoto

Nu blir det lättare att cykla från Salem

Snart kan den efterlängtade cykelvägen till Södertälje bli verklighet. Totalt har Salems kommun fått 6,8 miljoner i statligt stöd för att bygga ut det kommunala vägnätet.

  • Publicerad 14:01, 27 jan 2017

Salems kommun har i dag inget mål för hur mycket andelen som väljer cykeln framför bilen ska öka. Men i kommunens cykelplan pekas utbyggnad av cykelnätet i Rönninge och anslutning till grannkommunerna ut som prioriterade områden för att öka cyklandet.

– Vi är en liten kommun och har inte resurser att utarbeta en cykelstrategi som Stockholms stad. Vi går på det handfasta agerandet istället, säger Lennart Kalderén (M) kommunstyrelsens ordförande.

Högst prioriterat är att ansluta Rönninge till Södertälje, menar han.

Har planerats i flera år

I dag hänvisas de som vill gå eller cykla till Södertälje till skogs- och grusstigar. Under flera år har Salems kommun planerat för en gång- och cykelbro vid Karlskronaviken över till Södertälje kommun. Detaljplanen för Karlskronaviken har överklagats och planeringen stannat upp. Men i år räknar kommunen med att den ska vinna laga kraft och därmed kan brobygget börja.

Förra veckan fick kommunen dessutom besked om att staten kan stå för 3,6 miljoner av projektet.

– Det är en jättekul. Vi får mycket frågor om när är den färdig, så det finns en stor efterfrågan, säger Maria Kavcic, enhetschef på gata och VA.

Totalt kan Salems kommun få 6,8 miljoner kronor i statlig medfinansiering för fyra olika projekt. Det möjliggör fler cykelparkeringar i Rönninge centrum, att infartsparkeringen vid pendeltågsstationen byggs ut och en ny gång- och cykelbana i Solliden.

I dag saknas också skyltar längs kommunens gång- och cykelvägar. Det kommer vara på plats under året, lovar Maria Kavcic.

Här byggs vägnätet ut

Fler parkeringsplatser
Idag finns 330 parkeringsplatser utmed Garnuddsvägen. Kommunen planerar i år en utbyggnad med 60 platser för totalt 4 miljoner kronor.

Bro till Södertälje
En dubbelriktad gång- och cykelväg över en 40 meter lång bro planeras gå parallellt med järnvägen vid Karlskronaviken. Projektet beräknas kosta 11,8 miljoner kronor och påbörjas inom två år.

Cykelparkering i centrum
110 platser för cykelparkering ska byggas under tak vid busstorget och omkring 40 cykelparkeringsplatser ska byggas under tak vid pendeltågsstationen. Projektet beräknas kosta 1,1 miljoner kronor och påbörjas nästa år.

Gång- och cykelväg
Idag finns en utbyggd gångbana utmed Sandbäcksvägen och en planerad utbyggnad av gångbana utmed Berghemsvägen och Tallsätravägen, men det finns ingen sammankoppling emellan. Men det kan nu bli av. Beräknas kosta 3,5 miljoner kronor.

Visa merVisa mindre