Kyrkviken. Bro till Boholmen, där en grillplats finns. Nu jobbar staden för att få bättre vattenkvalitet runt ön. Foto: Lidingö stad

Nu blir det fler kontroller av Lidingös alla vatten

Nu är det fullt fokus på vattnen på och runt Lidingö. På flera håll ska kontrollerna bli fler.

  • Publicerad 08:15, 13 jun 2021

I Kyrkviken är vattnet syrefritt och fosforhalterna är höga. Nu ska staden intensifiera provtagning av vattnet. Den totala mängden fosfor ska beräknas för att på så sätt ta reda på hur stora insatser som måste göras.

Både Kottlasjön och Stockbysjön ska börja provtas året runt. I Kottlasjön handlar det om att bibehålla den goda ekologiska status som sjön fått efter restaureringen för ett par år sedan. Tillrinning av kväve och fosfor måste stoppas. För att kunna det måste man veta var sådant kommer ifrån. Till exempel ska näringstillförsel från Västra Långängskärret till Kottlasjön undersökas.

Lilla Värtan ska nå vattenmyndigheternas miljö–kvalitetsnormer för vatten till 2027. För att nå dit måste Lidingö jobba ihop med grannkommunerna Stockholm,Nacka, Danderyd och Solna.

Nu påbörjas arbetet med att ta fram en åtgärdsplan.