"Det är bra att man lyssnat på oss som har däcken i asfalten", sa Hässelbybon och cykelpendlaren Jon Jogensjö när vi träffade honom i somras. I vår kan arbetet inledas på Lövstavägen. Foto: Mikael Andersson

Nu blir det enklare att cykla från Hässelby till stan

I vår drar arbetet med cykelstråket mellan Hässelby och Stockholms innerstad igång. I början av mars väntas trafiknämnden fatta ett genomförandebeslut för tre platser längs sträckan.

  • Publicerad 15:24, 24 feb 2017

Alla som har åkt tunnelbanan ut mot Hässelby vet att det behövs en avlastning

Hässelbystråket är ett prioriterat pendlingsstråk i stadens cykelplan. Stråket är runt 15 kilometer långt och leder cyklister från Åkermyntan i Hässelby villastad in till city.

Men framkomligheten på sträckan brister. Ett inriktningsbeslut gällande Hässelbystråket fattades av trafiknämnden 2016. I mars väntas politikerna klubba ett genomförandebeslut för att påbörja arbetet på tre ställen av sträckan nu i vår.

Kostar 29 miljoner

På Lövstavägen mellan Vällingby brandstation och Bergslagsplan saknas idag cykelbana. Det tvingar cyklande upp på Maltesholmsvägen där det kör mycket tung trafik. Nu blir det i stället en fem meter bred gång- och cykelbana längs Lövstavägen.

Därtill tillkommer också en ombyggnad av Råckstarondellen där cykelpassagen ska hastighetssäkras och breddas.

Den tredje biten gäller den olycksdrabbade fyrvägskorsningen vid Islandstorget, som nu ska trafiksäkras. Bland annat ska korsningens tillfarter smalnas av och förtydligas genom att refuger och signalstolpar målas och flyttas.

Totalt kommer arbetet att kosta 29 miljoner. Planen är att dra igång i vår och att det väntas vara klart hösten 2018.

Inte tryggt idag

– När man kommer till platser som Islandstorget och Råckstarondellen är det inte bra och tryggt idag. Ska vi få fler att cykla måste vi ge dem cykelbanor som får dem att välja cykeln, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd.

Hur kommer trafikanterna märka av arbetet?

– Det kommer bli trängre för biltrafiken under arbetet med Islandstorget, och även på de andra platserna. Trafiken kommer få en del omledningar. Men det är för en god sak så jag tror att de flesta kommer se positivt på det.

Varför prioriteras just den här sträckan?

– Alla som har åkt tunnelbanan ut mot Hässelby vet att det behövs en avlastning. Vi har redan gjort arbeten inåt stan, framförallt längs Drottningholmsvägen. För sträckan Åkeshov-Brommaplan håller man fortfarande på ta fram en handlingsplan. Hela stråket ska få hög standard.

Lövstavägen får en cykelbana mellan Vällingby brandstation och Bergslagsplan. Råckstarondellen och Islandstorget ska bli säkrare för cyklande. Foto: Stockholms stad