DYRT. Det kan bli dyrare att felparkera efter årsskiftet. Foto: Most photos

Nu blir det dyrare att felparkera

En vanlig P-bot föreslås höjas från 450 till 500 kronor, men om du parkerar på handikapp-plats höjs avgiften från 700 till 1 300 kronor i Huddinge. "Det ska vara avskräckande" säger Ezvin Zilic, stadsmiljöchef.

  • Publicerad 05:00, 3 dec 2020

Målet är att intäkterna ska sjunka på sikt

Det kan bli dyrare att felparkera i Huddinge från och med årsskiftet. Om du missar att ställa in P-skivan eller glömmer att betala höjs avgiften från 450 till 500 kronor.

Om du däremot ställer bilen på en handikapp-plats, där det råder stoppförbud eller parkerar på gång- och cykelväg får du nästa år betala 1 300 kronor. Det är närstan en fördubbling från dagens nivå på 700 kronor.

– Avgifterna har inte höjts på 11 år i Huddinge. Vi harmoniserar avgifterna till närliggande kommuner, det ska inte skilja alltför mycket mellan dem, säger Ezvin Zilic, stadsmiljöchef.

Kommunen inför nu tre taxenivåer, något som de flesta kommuner har. Huddinge har tidigare haft två.

Den högsta taxan blir nästan dubbel så dyr, är det rimligt att höja så mycket?

– Det låter mycket med 1 300 kronor. Men det är i avskräckande syfte. Det ska inte vara enkelt att fatta ett beslut att parkera på en handikapp-plats eller i en korsning. Förhoppningsvis gör du det inte igen. Då ska det vara ganska stor skillnad mellan den grövsta överträdelsen och att glömma att flytta pilen på P-skivan.

"Målet är att intäkterna ska sjunka"

Den högsta taxan ligger på 1 300 kronor även i Stockholm och Södertälje och på 1 100 kronor i Botkyrka.

Det övergripande syftet med P-böterna är att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten, inte att få in pengar till kommunen. Den höjda avgiften beräknas ändå ge 1,5 miljoner kronor i ökade intäkter nästa år.

– Syftet är inte att öka intäkterna, det är skattefinansierad verksamhet. Målet är att intäkterna ska sjunka på sikt eftersom folk följer reglerna, säger Ezvin Zilic.

Om förslaget klubbas på nästa kommunfullmäktigemöte den 14 december börjar de nya böterna gälla från den 1 januari 2021.

Tre nivåer

500 kronor. Om parkeringsavgift ej har erlagts för fordon som står på avgiftsbelagd parkeringsplats.

900 kronor. Om fordon parkeras där det inte är tillåtet att parkera, till exempel vid parkeringsförbud, framför en in- eller utfart, parkeringsplats reserverad för buss, mc eller beskickningsbil, dubbelparkering.

1 300 kronor. Om fordon stannar där det inte är tillåtet att stanna, till exempel vid stoppförbud, mot färdriktning, på gång- och cykelbana, på parkeringsplats för rörelsehindrade, på kollektivkörfält.

Visa merVisa mindre