Jan Berlin säger att polisen haft ett ansträngt år med många grova brott. Foto: Erik Lejdelin

Nu är Täbypolisens nya medborgarlöfte här

Nu är polisens medborgarlöften klara för 2019. Och de bjuder på årets julklapp – det är nämligen ett återvunnet löfte från 2018: En mer synlig polis. – En mer synlig polis framkommer i alla undersökningar i alla kommuner, säger Täbypolisen Jan Berlin.

  • Publicerad 07:30, 24 dec 2018

Varje år presenterar polisen och kommunen sina nya medborgarlöften. Tidigare år har det utlovats bland annat riktade insatser i Täby och Gribbylunds centrum samt öka tryggheten i motionsspåren i kommunen – bland annat Ensta.

Medborgarlöftena utgår från enkäter, brottsstatistik och dialoger med invånarna. Det som Täbyborna upplevde saknades var en synlig polis samt god belysning på gångvägar- och gångstråk.

Löftet slog inte igenom

Detta trots att polisen i sina tidigare löften sagt att de ska ha flera synliga poliser ute på gator och torg.

– Det har inte riktigt slagit igenom. Samtidigt är en mer synlig polis något som framkommer i alla undersökningar i alla kommuner, säger kommunpolis Jan Berlin.

Finns det något utrymme för självkritik där?

– Nej, det tycker jag inte. Vi har begränsade resurser och vi gör våra prioriteringar. Vi har ett stort område, det är inte bara Täby. Det innebär att vi behöver stötta i flera områden när det händer något.

Han säger också att det varit ett tufft år med flera grova brott.

Gribbylund plockas bort

Så medborgarlöftet till 2019 är i mångt och mycket en kopia på det som utlovades till 2018 – men med undantaget att Gribbylunds centrum och motionsspåren plockas bort.

– I den senaste undersökningen ser vi framförallt att det är Täby centrum med omnejd som upplevs som otryggt. Det är ett stort flöde av människor och centrumet genererar en del anmälningar, stölder mot butiker exempelvis. Men det är ingen otrygg plats.

Så Täbyborna kommer att få se fler poliser där då?

– Ja så är det. Men jag vill förtydliga att det inte innebär att vi inte kommer att vara även i Gribbylund eller på andra platser i kommunen.

För kommunens del handlar om att ordna bättre belysning. De själva skriver att kommunen ska arbeta systematiskt och kunskapsbaserat med fysiska åtgärder som bevarar och stärker tryggheten i offentlig miljö.