Öppna ytor. Att det inte skulle finnas långa korridorer eller trånga utrymmen var viktigt vid bygget av det nya boendet. Foto: Peter Lydén/Micasa Fastigheter

Nu är Rinkebys nya vård– och omsorgsboende invigt

Den som förknippar äldreboenden med långa korridorer, murriga färger och trånga utrymmen kan få tänka om. Rinkebys nya vård– och omsorgsboende är nämligen byggt efter en helt annan modell.

  • Publicerad 16:58, 23 sep 2022

I korsningen Rinkeby allé och Hjulstavägen, ungefär vid polishuset, har det sedan hösten 2020 arbetats för fullt. Här har Rinkeby-Kistas stadsdelsnämnd givit i uppdrag till Micasa att bygga ett vård– och omsorgsboende, som nu står klart.

I det nya huset med gul tegelfasad och stora fönstervalv i andalusisk stil ska stadsdelens omsorgsverksamhet flytta in, och det hela är noga genomtänkt, berättar Hanna Markkula, utredare inom fastighetsutveckling på Micasa.

– Vi har tittat på forskning om framför allt demenssjukas behov. Bygger man bra boende för demenssjuka blir det bra för de flesta äldre med funktionsnedsättningar. Jag tycker vi har fångat det bra, med en speciell färgsättning och öppna ytor både för de boendes skull och för att underlätta samverkan över gränserna mellan olika personalkategorier, säger hon.

"Mer liv i området"

Boendet är sex våningar högt, med stora gemensamma utrymmen, ljusa färger och konst, terrasser och inglasade balkonger mot innegården. Det har även gräns mot en förskola och är byggt på ett sätt så att de äldre ska kunna se och höra barnen leka.

– Den visuella kopplingen till förskolan är viktig för de boende, säger Hanna Markkula.

Här kommer ungefär 100 personer att jobba, och det finns sammanlagt 90 lägenheter, tillika 90 vårdplatser.

Stadsdelen tar snart över nyckeln, men när de första boendena kan flytta in är fortfarande oklart.

– Vi vet inte det riktigt än. Just nu jobbar vi för fullt med vilken arbetsstyrka vi ska ha, vilka olika möbler som ska finnas på olika ställen och sådant, säger Ingrid Brännström, avdelningschef på Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning med ansvar för äldreomsorg.

Hon tror att boendet kommer innebära ett stort lyft för hela stadsdelen.

– Jag tror det kan skapa dynamik med ny, annorlunda arkitektur och mer rörelse här, med både äldre och personal som promenerar omkring. Det kommer bli än mer liv i området.

Nytt. Varje lägenhet har en kokvrå men ingen spis. Sådana finns i stället i de gemensamma utrymmena. Foto: Peter Lydén/Micasa Fastigheter

Rinkeby vård– och omsorgsboende

Var: Rinkeby allé 16.

Vad: 90 lägenheter om 30 kvm.

Hur: Bygget är det första i raden av nya vård– och omsorgsboenden som Micasa ska börja bygga de kommande åren, enligt ett nytt program där boendet i Rinkeby fått fungera som pilotprojekt och ska stå som modell för de framtida byggena.

Annat: Boendet är självförsörjande på kyla och värme genom borrhål i berget. Det har solceller på taket, passiva fuktsensorer i väggarna och tar även hand om regnvattenet som landar på taket.

Visa merVisa mindre