Klart. Under flera år har trafikplats Roslags-Näsby byggts och nu är de sista detaljerna på plats. Foto: Maria Svensson

Nu är nya trafikplats Roslags-Näsby snart (helt) invigd

Träden är på plats, rondellerna är klara och bättre framkomligheten utlovas – nu har de sista detaljerna på nya Roslags-Näsbys trafikplats kommit på plats.

  • Publicerad 16:46, 17 jun 2019

Under eftermiddagstrafiken vid Roslags-Näsby är det många som kör på de nyasfalterade vägarna och vid vägkanten vattnas de nyplanterade blommorna.

Till skillnad från tidigare är det nu lätt att se var man ska. Sedan juli 2016 har Trafikverket tillsammans med Täby kommun byggt om trafikplats Roslags-Näsby.

Den 19 juni är det äntligen dags för den slutliga invigningen.

– Det känns jätteskönt att den här pusselbiten är på plats då det har varit på en känslig plats att bygga på. Jag vill tacka för tålamodet men jag hoppas att Täbyborna upplever att framkomligheten har blivit mycket bättre nu, säger Johan Algernon (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Täby.

Nya rondeller

Tanken med ombyggnationen är att framkomligheten och säkerheten för bilister ska bli bättre, samtidigt som det ska bli säkrare för cyklister och gående.

Bland annat har E18 i södergående riktning fått en helt ny av- och påfart, och förbättringar har gjorts på av- och påfarterna i norrgående riktning.

En ny och bredare bro över E18 är på plats och två helt nya rondeller.

Framåt. Här är de nya gång- och cykelvägarna vid Roslags-Näsby. Foto: Maria Svensson

Nybygge. Rondellerna ska göra att man smidigare kommer ut på E18. Foto: Maria Svensson

Under byggtiden har en hel del klagomål kommit in till kommunen. Bland annat från bussresenärer som menar att det varit svårt att hitta.

– Man var tvungen att göra tillfälliga hållplatser och gångvägar. Men vi tycker ändå att det har fungerat bra, när man bygger på en så trafikerad plats så blir det alltid störningar, säger Johan Algernon.

Tanken var från början att trafikplatsen skulle vara klar i oktober förra året, men bygget drog ut på tiden. Det mesta var dock klart i december och man började då öppna upp trafikplatsen successivt för biltrafik.

Ska avlasta trafiken i centrum

Nu har även de sista detaljerna kommit på plats.

– Från december till idag har man bland annat asfalterat om, gjort stenarbete, fått ut all jord och planterat. Nu väntar man på att växtligheten ska komma igång. Konsten i rondellerna har även ställts i ordning, säger han.  

På båda sidorna av Centralvägen finns nu även en ny cykelväg och man har byggt en ny gång- och cykeltunnel under Täby allé som ansluter till Grindtorpsvägen. I arbetat har man även kopplat trafikplatsen till Täby allé som blir en ny genväg från Roslags-Näsby till Täby centrum. Detta kan minska trafiken i centrum, menar Johan Algernon.

– Man kan svänga av E18 och åka parallellt upp till norra garaget. På så vis kommer man att avlasta Stora Marknadsvägen som idag är hårt trafikerad, säger han.

Tror ni folk kommer välja den vägen?

– Vi hoppas det, men vi kommer arbeta med att få ut informationen. Vi är vanemänniskor och det tar lite tid med nya kopplingar, säger Johan Algernon.

Vill du gå på invigningen?

Den 19 juni klockan 15.00 invigs Trafikplats Roslags- Näsby.

Samlingen kommer att ske vid den östra sidan av bron och på plats kommer Lars Segerman från Trafikverket, Magnus Nissar, Täby kommun och Johan Algernon(M), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

På plats kommer även Karin Walde som är konstnär och som skapat konsten i rondellerna att vara.

Alla är välkomna att lyssna på invigningstalet och ställa frågor om bygget.

Visa merVisa mindre