Foto: Ulrika Lind

Nu är luften som sämst

Bor du på Lilla Essingen och har småbarn? Då bör du välja andra promenadvägar. Halterna av de skadliga partiklarna i luften är för höga på ön, och kan jämföras med passiv rökning. Värst är det nu i mars och april.

  • Publicerad 00:00, 18 mar 2014

Hela 430 personer i Stockholms län dör varje år i förtid till följd av luftföroreningar. Det konstaterar miljöförvaltningen i sin senaste rapport om luftkvalitén i staden. Och enligt Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund (SLB) riskerar stockholmarna att förkorta sin livslängd med flera månader på grund av luftföroreningar.

– Det är fler än de som dör i trafikolyckor. Riskgrupperna är barn, sjuka och gamla, säger Emma Nordling, miljöinspektör på miljöförvaltningen.

På kort sikt kan luftföroreningarna påverka lungorna hos känsliga personer. På längre sikt ökar risken för luftvägssjukdomar och nedsatt lungfunktion.

– Där luftföroreningssituationen är som sämst kan man jämföra det med att vara utsatt för en mildare grad av passiv rökning, säger Tom Bellander, professor i miljömedicinsk epidemiologi på KI och har forskat på hur luftföroreningar påverkar vår hälsa.

SLB mäter luftföroreningar vid fem stationer i staden, en av dem ligger vid Essingeleden på Lilla Essingen. Här uppmättes ohälsosamma halter av kvävedioxid och farliga partiklar under 43 dygn förra året.

Johanna Unnegård, med sonen Harald 6 månader, har bott på Lilla Essingen i snart ett år och har funderat över luften på ön.

– Jag har tänkt att det är obehagligt nu när jag har Harald, men vad gör man? Man funderar ju på att om det verkligen är bra att växa upp här, säger hon.

Johanna Karjalainen med dottern Stella 6 månader håller med.

– Jag tänkte mer på luften när jag bodde på Essinge brogata, då blev fönstren smutsiga så snabbt, men jag visste inte att det var så här illa, säger hon.

Så hur orolig ska man då behöva vara? Emma Nordling på miljöförvaltningen tycker att man ska undvika de värsta gatorna.

– De som är känsliga kan känna av luftföroreningarna, speciellt nu i början av våren. Har man småbarn eller tillhör en känslig grupp kan man kanske välja att promenera på andra gator, säger hon.

Främsta orsaken till den dåliga luften är dubbdäcken. Regeringen håller därför nu på att utreda om det ska införas en dubbdäcksskatt i innerstan, liknande trängselskatten.

EU har även hotat svenska staten med böter på som mest 500 000 kronor om dagen om man inte ser till att luftföroreningarna i 17 av landets kommuner sjunker.

Staden försöker därför binda dammet på de 35 värsta gatorna i Stockholm. Ett arbete som pågår under mars och april då luften är som sämst, innan folk hunnit ta av sina dubbdäck.

Johanna Unnegård med sonen Harald, Johanna Karjalainen med dottern Stella och Michaela Jobark med sonen Mio, ses på öppna förskolan på Lilla Essingen. De kände inte till att luften var så smutsig som miljöförvaltningen visar på i sin senaste rapport.Foto: Ulrika Lind

Fakta

Dieselbilar värst på Essingeleden

Gränsvärdena för hälsofarliga partiklar får överskridas max 35 dygn per år.

På Lilla Essingens mätstation vid Essingeleden överskreds gränsvärdena under 43 dygn förra året.

Det är främst dubbdäcken som river upp partiklarna ur vägarna.

Gränsvärdena för kvävedioxid får överskridas max sju dygn per år.

Vid Essingeleden överskreds gräsvärdena under 23 dygn. Där är dieselbilar de värsta bovarna.

Källa: Miljöförvaltningen

Visa merVisa mindre