Nu är lösningen nära för trafik under E18

Upplands-Bro kommun vill leda om tung trafik via tunnlar under E18. Grundvatten har stoppat projektet, men nu är en lösning nära. – Den har godkänts av Trafikverket, säger Charlotte Ahlstrand, exploateringschef.

  • Publicerad 19:03, 24 okt 2018

För att förbättra trafiksituationen i Norrboda-Brunna verksamhetsområde ska bussar och annan tung trafik ledas om under E18.

 Tunnlarna som kopplar samman Mätarvägen och Pettersbergsvägen har därför behövts göras om för högre fordon. Under bygget har grundvatten trängt upp i tunnlarna och satt stopp för projektet – men nu är en lösning på gång.

 – Vi har ansträngt oss till det yttersta för att få till en höjd i tunnlarna på 4,60 meter, säger Charlotte Ahlstrand, exploateringschef på Upplands-Bro kommun. 

 E18 – ett riksintresse 

Höjden krävs för att tunga lastbilar ska kunna ta sig igenom. Trafikverket har godkänt kommunens åtgärd och nu ska entreprenören ta ställning till om den är genomförbar.  

 – E18 är ett riksintresse. Läget är känsligt och det är viktigt att alla parter är överens, säger hon.

 Ska bygga rondeller 

 En annan omfattande förändring för trafiken är planerade rondeller vid E18:s på- och avfarter intill Granhammarsvägen.

 – Rondeller kommer att ha en hastighetsdämpande effekt och förbättra trafikflödena. 

 Bygget av dessa påbörjas 2019 och planeras vara klara 2021.