Gigantiskt rör. Projektledaren Annika Falkmar kan nästan stå upprätt i skyddsröret som nu går under Rotebroleden med Norrvattens huvudvattenledning inuti sig. Foto: Norrvatten

Nu är ledningen under Rotebroleden inkopplad och i drift

Sedan 2016 har Norrvatten arbetat med att flytta, förnya och höja kapaciteten på huvudvattenledningen längs Rotebroleden. I början av november kopplades ledningen in och nu är den i drift.

  • Publicerad 15:15, 20 nov 2020

– Ja, nu har vi bara kvar återställning av marken vi har använt. Ledningsmässigt är allt klart, nu rinner vattnet i ledningarna, säger Norrvattens projektledare Annika Falkmar.

Förnyelsen av ledningen längs Rotebroleden har genomförts i sex etapper. Projektets sista etapp, den 80 meter långa sträckan under E18, innebar en extra utmaning.

Schaktfri borrning

Där använde Norrvatten den schaktfria metoden mikrotunnling för att kunna lägga ledningen på plats utan att gräva upp motorvägen. Metoden går till så att en särskild borr används för att borra sig genom berget samtidigt som den för med sig ett skyddsrör. Skyddsröret är ett betongrör med diametern 1 600 millimeter.

Borrningen genomfördes i våras och därefter påbörjades arbetet med att få ner vattenledningen i skyddsröret under E18.

Rotebroleden (väg 267) är en sex kilometer lång förbindelse mellan trafikplatserna Rotebro i Sollentuna och Stäket i Järfälla.

Den är samtidigt en viktig tvärförbindelse mellan E4 och E18 och har länge varit hårt belastad. Redan 2011 passerade 20 000–25 000 fordon per dygn och trafiken på Rotebroleden bedöms öka till det dubbla till 2035.

För att öka kapaciteten har Trafikverket byggt om Rotebroleden med bland annat planskilda korsningar, en separat gång- och cykelväg, och breddning av den befintliga bilvägen till två körfält i båda riktningarna.

Norrvattens huvudvattenledning behövde flyttas då den låg i vägen för Trafikverkets ombyggnad.

I samband med det passade Norrvatten på att höja sin kapacitet längs hela sträckan, för att säkra framtidens vattenförsörjning till sina kommuner som alla växer.

1 600 liter dricksvatten varje sekund

Norrvatten är ett kommunalförbund som producerar och distribuerar dricksvatten av till 14 medlemskommuner i norra Storstockholm.

Närmare 700 000 människor, flera stora sjukhus och Arlanda flygplats är beroende av att Norrvatten garanterar ett hälsosamt dricksvatten.

Norrvatten är Sveriges fjärde största dricksvattenproducent med nästan 60 anställda.

Vattenverket Görvälnverket ligger vid Mälaren i Järfälla kommun. Där produceras 1 600 liter dricksvatten per sekund – cirka 50 miljoner kubikmeter per år.

Källa: Norrvatten

Visa merVisa mindre

Breddad bilväg, nya trafikplatser och viltpassager

Rotebroleden, väg 267, är sex hårt trafikerade kilometer mellan E18 och E4 som nu har breddats till två körfält i vardera riktning.

Även trafikplatserna har byggts om: I Stäket har den befintliga trevägskorsningen byggts om till cirkulationsplats vid av- och påfartsramperna från E18 som ansluter till Rotebroleden och i Rotebro har cirkulationsplatserna och avfartsramperna vid E4 byggts om.

En ny trafikplats har dessutom byggts vid väg 850 Mälarvägen, upp mot Upplands Väsby, och en ny planskild trafiklösning vid Överby plus en ny trafikplats till Järfälla kommuns planerade verksamhetsområde vid Stäket.

I projektet finns också en ny gång- och cykelväg längs hela sträckan, och en ny gångport och bro för gående och cyklister under och över av- och påfartsramperna. Dessutom har man anlagt nya trafiksäkrare busshållplatser, nya bullerskydd, nya på- och avfartsramper vid trafikplatserna och viltpassager för älgar, rådjur och andra djur.

Källa: Trafikverket

Visa merVisa mindre

Fler nyheter i Vi i Sollentuna

Forskare från Sollentuna söker svar om covid-19

Nyheter "Hoppas bidra till forskningsresultat som kan rädda fler liv" Hjärt- och kärlsjukdom och vissa lungsjukdomar ger ökad risk för allvarliga komplikationer för dem som drabbas av covid-19. Därför har Hjärt-Lungfonden delat ut ett akutanslag till PhD Daniel...fredag 27/11 10:50

Person påkörd av buss på fredagsmorgonen

Nyheter Oklara skador En person är förd till sjukhus efter att ha blivit påkörd av en buss i Sollentuna.fredag 27/11 7:48

”Köpare” tog telefon och sprang

Nyheter De hade stämt träff i onsdags klockan 14.30 i Tureberg där säljaren lämnade över sin mobiltelefon till köparen för att han skulle kunna kontrollera den. Men köparen lämnade aldrig tillbaka telefonen...fredag 27/11 6:40