Gigantiskt rör. Projektledaren Annika Falkmar kan nästan stå upprätt i skyddsröret som nu går under Rotebroleden med Norrvattens huvudvattenledning inuti sig. Foto: Norrvatten

Nu är ledningen under Rotebroleden inkopplad och i drift

Sedan 2016 har Norrvatten arbetat med att flytta, förnya och höja kapaciteten på huvudvattenledningen längs Rotebroleden. I början av november kopplades ledningen in och nu är den i drift.

  • Publicerad 15:15, 20 nov 2020

– Ja, nu har vi bara kvar återställning av marken vi har använt. Ledningsmässigt är allt klart, nu rinner vattnet i ledningarna, säger Norrvattens projektledare Annika Falkmar.

Förnyelsen av ledningen längs Rotebroleden har genomförts i sex etapper. Projektets sista etapp, den 80 meter långa sträckan under E18, innebar en extra utmaning.

Schaktfri borrning

Där använde Norrvatten den schaktfria metoden mikrotunnling för att kunna lägga ledningen på plats utan att gräva upp motorvägen. Metoden går till så att en särskild borr används för att borra sig genom berget samtidigt som den för med sig ett skyddsrör. Skyddsröret är ett betongrör med diametern 1 600 millimeter.

Borrningen genomfördes i våras och därefter påbörjades arbetet med att få ner vattenledningen i skyddsröret under E18.

Rotebroleden (väg 267) är en sex kilometer lång förbindelse mellan trafikplatserna Rotebro i Sollentuna och Stäket i Järfälla.

Den är samtidigt en viktig tvärförbindelse mellan E4 och E18 och har länge varit hårt belastad. Redan 2011 passerade 20 000–25 000 fordon per dygn och trafiken på Rotebroleden bedöms öka till det dubbla till 2035.

För att öka kapaciteten har Trafikverket byggt om Rotebroleden med bland annat planskilda korsningar, en separat gång- och cykelväg, och breddning av den befintliga bilvägen till två körfält i båda riktningarna.

Norrvattens huvudvattenledning behövde flyttas då den låg i vägen för Trafikverkets ombyggnad.

I samband med det passade Norrvatten på att höja sin kapacitet längs hela sträckan, för att säkra framtidens vattenförsörjning till sina kommuner som alla växer.

1 600 liter dricksvatten varje sekund

Norrvatten är ett kommunalförbund som producerar och distribuerar dricksvatten av till 14 medlemskommuner i norra Storstockholm.

Närmare 700 000 människor, flera stora sjukhus och Arlanda flygplats är beroende av att Norrvatten garanterar ett hälsosamt dricksvatten.

Norrvatten är Sveriges fjärde största dricksvattenproducent med nästan 60 anställda.

Vattenverket Görvälnverket ligger vid Mälaren i Järfälla kommun. Där produceras 1 600 liter dricksvatten per sekund – cirka 50 miljoner kubikmeter per år.

Källa: Norrvatten

Visa merVisa mindre

Breddad bilväg, nya trafikplatser och viltpassager

Rotebroleden, väg 267, är sex hårt trafikerade kilometer mellan E18 och E4 som nu har breddats till två körfält i vardera riktning.

Även trafikplatserna har byggts om: I Stäket har den befintliga trevägskorsningen byggts om till cirkulationsplats vid av- och påfartsramperna från E18 som ansluter till Rotebroleden och i Rotebro har cirkulationsplatserna och avfartsramperna vid E4 byggts om.

En ny trafikplats har dessutom byggts vid väg 850 Mälarvägen, upp mot Upplands Väsby, och en ny planskild trafiklösning vid Överby plus en ny trafikplats till Järfälla kommuns planerade verksamhetsområde vid Stäket.

I projektet finns också en ny gång- och cykelväg längs hela sträckan, och en ny gångport och bro för gående och cyklister under och över av- och påfartsramperna. Dessutom har man anlagt nya trafiksäkrare busshållplatser, nya bullerskydd, nya på- och avfartsramper vid trafikplatserna och viltpassager för älgar, rådjur och andra djur.

Källa: Trafikverket

Visa merVisa mindre

Vattenledning i vägen för tvärbanan

Nyheter Måste flyttas innan nya stationen i Helenelund kan byggas För att göra plats för tvärbanans utbyggnad ska Norrvatten flytta en huvudvattenledning i Helenelund.onsdag 23/6 7:33

Åtal: Man i Norrviken plågade hund

Nyheter Kastade hunden och slog den med koppel En man från Norrviken misstänks ha utsatt en hund för lidande och åtalas nu för djurplågeri.onsdag 23/6 5:40