Ny tunnel. Förbifart Stockholms tunnel mellan Sätra och ön Kungshatt är nu utsprängd. Det är den första av tre passager som kommer gå under Mälaren. Foto: Mikael Ullén

Nu är Förbifartens första tunnel under Mälaren klar

Förbifart Stockholms tunnlar under Sätra och Skärholmen är färdigsprängda. Nu är den sista sträckan, under vatten, från Sätra varv till ön Kungshatt klar.

  • Publicerad 16:26, 25 aug 2020

Att den 200 meter långa undervattenstunneln som går från stranden i Sätra varv till ön Kungshatt nu är klar ses som en milstolpe i bygget av Förbifart Stockholm. Att dra fram biltunnlarna 70 meter under Mälaren genom berg av skiftande kvalitet med inslag av lera har varit riskfyllt, enligt Trafikverket.

Arbetet har krävt stort fokus på säkerhet och arbetsmiljö. Ändå har det klarats utan förseningar, konstaterar projektledaren Linus Levinson.

– Nu är vi äntligen klara med de stora tunnlarna och det har gått väldigt bra för hela Skärholmen- och Sätradelen där alla tunnlar under stadsdelen är färdigsprängda. Vi är först ut i hela projektet, säger han.

Att tunnelsprängningarna, som pågått sen 2016, är över betyder att det nu är dags för kontroller av hus som kan ha skadats.

– Vi påbörjar nu efterbesiktningsarbeten av fastigheterna inom riskområdet för att säkerställa att det inte finns några skador, säger Linus Levinson.

Ny avstängning vid Kungens kurva

Ovan jord fortsätter arbetet vid Kungens kurva. Här stängs i veckan bron över E4/E20 mellan Vårby allé och Kungens kurva-leden av. Bilister ska istället ta Skärholmsvägen till den nya jätterondellen längre norrut, kallad Lindvreten norra.

Byggmiss försenar Förbifart Stockholm

Den äldre bron strax intill McDonalds kommer rivas och ersättas av ytterligare en ny stor cirkulationsplats. Den är klar 2023.

Gående och cyklister kommer inte heller kunna ta sig över motorvägen vid den gamla trafikplatsen. För dem öppnar istället en helt ny gång- och cykelbro i Vårby backe den här veckan. Den ersätter en äldre bro som revs i höstas.