Allt fler tecknar privat sjukvårdsförsäkring för att få vård snabbare. Foto: Anna Z Ek

Nu är det utrett: Privata patienter går före i kön

Frågan om privata kliniker prioriterar patienter med privat sjukvårdsförsäkring framför offentligt finansierade patienter har nu utretts. Och svaret är ja – och det utan att de finns medicinska behov.

  • Publicerad 09:29, 1 apr 2020

I januari gav regeringen Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att utreda om försäkringspatienter går före offentligt finansierade patienter i vården.

Detta sedan DN avslöjat att vårdföretag, som både anlitas av Region Stockholm och försäkringsbolag, låter de privata patienterna få vård snabbare.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska vård ges efter behov och på lika villkor.

Nu är utredningen klar: ”Personer med sjukvårdsförsäkringar får vård snabbare, sannolikt utan att det finns skillnader i medicinska behov” är slutsatsen.

Garanterar snabb vård

Vid planerad specialiserad vård fick i princip alla försäkringspatienter ett första besök inom 3–7 dagar och behandling inom 21 dagar.

Patienterna i den offentligt finansierade vården fick i hälften av fallen vänta i över 30 dagar på ett första besök respektive åtgärd.

Över 600 000 personer i Sverige har en privat sjukvårdsförsäkring. Deras försäkringsbolag har i sin tur avtal med vårdgivare, som ortopedkliniker, ögonmottagningar eller andra specialister, som garanterar att de ska få vård snabbt.

Privat betalar bättre

Samma vårdgivare kan ha avtal med Region Stockholm, som betalar dem för den skattefinansierade vård de utför. Men försäkringsbolagen betalar bättre.

Företeelsen har kritiserats, bland annat av Vänsterpartiet i Region Stockholm, som menar att de vårdgivare som regionen anlitar inte samtidigt bör få ha försäkringsbolag som uppdragsgivare.

Regionen har också blivit JO-anmäld för detta.

Enligt Vårdanalys är det svårt att följa upp och analysera konsekvenserna av privata sjukvårdsförsäkringar, och hur de påverkar patienter i den offentliga vården.

Kan påverka viljan att betala skatt

Myndigheten påpekar också att det är ”osäkert hur befolkningens förtroende och vilja att betala skatt kan påverkas på sikt”.

– Det uppstår en värdekonflikt mellan å ena sidan individens valfrihet och å andra sidan vård på lika villkor efter behov. Vi ser ett behov av att säkerställa att lagstiftning och övrig styrning stödjer den utveckling som önskas. Det behövs också mer kunskap om faktiska effekter för patienter och samhälle, säger projektledaren Ida Nyström.

Rekommendationen är nu att skaffa bättre kunskap och att ha bättre insyn i hur de privata vårdgivarna agerar, och att regionerna ser över sin uppföljning av de privata vårdgivarna.