I oktober skrev Mitt i om olaglig taggtråd runt en hage i Odensala samt flera träd som varit på väg att falla, så kallade vindfällen i skogsdungen bredvid. Nu har kommunen tagit ner både taggtråd och vindfällen.

– Vi har tagit bort taggtråden och det låg även lite plankor med spik i anslutning till detta. Vi har varit där och rensat upp ordentligt helt enkelt, säger Cecilia Böhme som är arbetsledare för naturvårdslaget i Sigtuna kommun.

Tog ett och ett halvt år

Taggtråd har varit förbjudet i hästhagar sedan 2010. Även andra djur kan skadas av taggtråd i naturen. Trots det blev det en utdragen process att få kommunen att ta bort taggtråden. En av de närboende, Madelene Hultin Rask, kontaktade Sigtuna kommun om taggtråden första gången i mars 2021. Kommunen lovade då att ta bort den. Men det drog ut på tiden.

Kommunens förklaringar till varför det dröjde varierade. Bland annat ska det ha berott på entreprenörer som inte levererat till att det varit pandemi och att andra områden prioriterats.

Madelene Hulthin Rasks främsta oro har varit djur som kommit till skada. Bland annat rev en hund på besök ryggen på taggtråden. Så sent som för två veckor sedan såg hon rådjur som sprang rakt mot taggtråden.

– Jag blundade och tänkte ”måtte de hoppa högt nu” när de närmade sig taggtråden. När jag tittade igen var de på andra sidan så det slutade lyckligt, säger hon.

Men nu har äntligen taggtråden och de många vindfällena tagits bort.

– Vi är så tacksamma. Jag såg när de plockade bort taggtråden, det var en kille här som rensade upp en hel del. Han har haft att göra men nu är det borta vilket är skönt, säger Madelene Hulthin Rask.

Richard Källberg, som är verksamhetschef för natur- och teknikenheten på Sigtuna kommun, beklagar att det tagit så lång tid.

– Det ska verkligen inte behöva ta så här lång tid att åtgärda. Vi kan inte annat än beklaga att det gjort det i det här fallet, säger han.

Kommunen ser just nu över om det finns taggtråd på fler platser som behöver tas bort.

Spridning av granbarkborre

Annars arbetar kommunen just nu mycket fokuserat på granbarkborren. Attackerade träd behöver tas bort för att hindra spridning.

Under de tre senaste åren har granbarkborren skadat ungefär 26 miljoner skogskubikmeter i Sverige. De 67 åren innan, 1950–2017, låg angreppen på ungefär 10 miljoner skogskubikmeter.

– Vi har jobbat prioriterat med riskträd till följd av granbarkborren. Vi identifierar områden med riskträd om dessa till exempel står vid en väg eller vandringsled eller om det finns en skola eller dagis i närheten. Då sätter vi prio på de områdena och tar ner och säkrar dem, säger Cecilia Böhme.

Kommunen jobbar även proaktiv för att förhindra spridningen av granbarkborren och tar ibland ner friska träd för att skapa bufferzoner.