Gräsmattan är klippt. Foto: Pekka Pääkkö

Nu är det höga gräset borta

Vi har tidigare rapporterat om det höga gräset på Gärdet. Men nu är gräsmattan klippt.

  • Publicerad 07:00, 21 okt 2020

Gräset på Gärdet har inte blivit klippt på hela sommaren eftersom parkansvariga Kungliga Djurgårdens förvaltning inte har haft tillräckligt med pengar. Viktiga finansiärer som Gröna lund har inte kunnat bidra med pengar eftersom det har hållits stängt på grund av pandemin.

Förvaltningen har därför sett över vad de tillfälligt kan spara in på. Men efter Mitt i:s artikel, om att gräset var så högt att små hundar försvann i det, dröjde det inte lång tid innan åtgärder vidtogs.

– Anledningen till att gräset nu är klippt är att vi bedömde att det ekonomiska utrymmet fanns i årets budget, svarar parkchef Gunnar Björkman i ett mejl.