HETT. Björnlokan bekämpas med hetvattenteknik. Foto: Pryakhin Mikhail

Nu är den giftiga björnlokan här

Sommaren är på ingång vilket innebär en del objudna gäster. En av dem är den giftiga växten björnloka som breder ut sig över Solna.

  • Publicerad 10:56, 28 maj 2018

Det är samma områden som vi haft problem med tidigare år.

– De mest drabbade områdena är Haga kulle, Överjärva gård samt längst järnvägen. Det är samma områden som vi haft problem med tidigare år, berättar Nils Forsberg, stadsträdgårdsmästare i Solna.

Björnloka är en giftig växt då den innehåller ämnet furokumarin som är irriterande på huden, särskilt i kombination med solljus. Vid hudkontakt med växten kan man få brännskadeliknande symptom med kraftig hudirritation och rodnad. Andra symptom är blåsor som kan bli stora och smärtsamma.

Kommunen arbetar med en bekämpningsplan som färdigställs senare i år, men Solna stad påbörjar årets motåtgärder av växten innan dess. Nils Forsberg, stadsträdgårdsmästare i Solna, förklarar att man inte kommer att använda sig av kemiska bekämpningsmedel utan endast mekaniska bekämpningsmetoder.

– Just nu använder vi oss av hetvattenteknik. Det innebär att man använder ett spett som placeras ner i växtens rot där man sedan sprutar in 100-gradigt hetvatten.

För att effektivt kunna bekämpa spridningen av björnloka är det viktigt att den upptäcks i tid. Om man får syn på Björnloka kan man göra en felanmälan och tipsa kommunen via Solna stads hemsida.

– Man får gärna använda sig av kartan som finns på vår hemsida för att peka ut det drabbade områdena i sin felanmälan, säger Nils Forsberg.