Tillbaka. Distansundervisningen har varit tuff för Rasmus Harders och Olivia Lundin som spenderat största delen av gymnasiet hemma vid datorn. Nu äntligen får de undervisning på skolan igen. Foto: Jannie Flodman

Nu är alla elever tillbaka på Åva

Under nästan ett och ett halvt år har Åva gymnasium haft distansundervisning. Det var glada miner när elever och lärare återigen fick träffa varandra i skolan.

  • Publicerad 10:43, 9 sep 2021

Sedan blev det några månader till, och några till. Nu börjar vi trean.

Innanför entrén på Åva gymnasium var det fullt med elever och lärare, som efter lång väntan återigen fick träffas i skolans lokaler.

I höst blir närundervisning huvudregel i skolan igen.

– Det känns fantastiskt att vara tillbaka, nu längtar man efter att allt ska dra i gång, säger Erika Larsson, lärare i engelska och franska.

– Samtidigt känns det ovant att ha alla klasser inne samtidigt, säger Anna Frisk, lärare i samhällsvetenskap på Åva.

Rasmus Harders och Olivia Lundin börjar sitt sista år på naturvetenskapliga programmet. De tänker tillbaka på hur pandemin förändrade allt.

– Vi gick ett halvår i ettan, sedan började distansundervisningen. I början kändes det skönt, vi tänkte att det bara skulle bli ett längre påsklov. Men sedan blev det några månader till, och några till. Nu börjar vi trean, säger Olivia Lundin.

Mycket eget ansvar

Distansundervisningen har varit tuff och Rasmus Harders tror hans resultat skulle varit bättre om han fick studera i skolan.

– Det beror delvis på att man inte har fått samma stöd från lärarna, säger Rasmus Harders.

– Man tappade motivationen eftersom man bara var på samma ställe hela tiden. Det blev mycket mer eget ansvar, det var upp till mig själv att kämpa, säger och Olivia Lundin.

Även lärarna har fått tänka om för att kunna bedriva bra undervisningar.

Blickar framåt. Nu laddar lärarna Anna Frisk och Erika Larsson på Åva gymnasium för en höst med undervisning på skolan. Foto: Jannie Flodman

– Det har varit jobbigt, intressant och lärorikt. Man har inte fått samma energi och det har funnits en oro att man inte ska nå alla elever, säger Anna Frisk.

Fortsätter använda tekniken

Månaderna med distansundervisning har skapat mer kunskap om hur man kan använda sig av tekniken i framtiden, berättar de.

– Om någon har symtom så kan de medverka hemifrån och om en lärare är borta kan lektionerna förinspelas. Flera har även gillat att ha muntliga undervisningar digitalt, säger hon.

Åva gymnasium har sett fördelar med det digitala. Bland annat har de beslutat att fortsätta med utvecklingssamtal för tvåorna och treorna digitalt.

– Då kan föräldrar logga in på en rast till exempel, vi har sett att flera uppskattar det, säger Anna Frisk.

Inte byggd för en pandemi

Trots att mycket är sig likt på Åva gymnasiet igen uppmanar skolan eleverna att tvätta händerna, att försöka hålla avstånd och stanna hemma – även vid minsta symtom. Under sommaren har skolans innergård rustats upp för att fler elever ska kunna sitta utomhus vid bra väder.

Men att låta eleverna komma tillbaka innebär en utmaning.

– Det kommer vara en svår balansgång att följa reglerna och bedriva undervisningen, skolans lokaler är inte byggda för en pandemi, säger Anna Frisk.

Gästföreläsningarna och temadagar kommer att senareläggas. Detta för att undvika att många klasser samlas i aulan.

– Förhoppningsvis kan den typen av aktiviteter genomföras senare i höst när fler är vaccinerade, sägerrektor Lillemor Larsson.

Det är lång tid kvar innan tredje året är över, men Oliva Lundin och har ett väldigt tydligt mål.

– Man längtar bara till att vi ska få ha en normal student. Det måste få bli så. Jag lever på hoppet om att det kommer fortsätta så här, men såklart är man nervös att smittspridningen kommer att öka igen, säger Olivia Lundin.

Glädje. Elever och lärare är nu tillbaka i skolans lokaler efter pandemin vilket många tycker är ett glädjande besked. Foto: Jannie Flodman

Nya regler sedan den 10 augusti

Fjärr- och distansundervisning får bara införas vid smittspridning och utbrott av smitta i skolan och om smittläget är mycket allvarligt.

Att hindra trängsel i skolan eller kollektivtrafiken är inte ett godtagbart skäl.

Beslutet ska fattas av smittskyddet i regionen.

Skolorna kan införa fjärrundervisning i mindre grupper, till exempel om smittan ökar i en viss årskurs.

Kommunen måste först rådgöra med smittskyddsläkaren.

Reglerna gäller skola, förskola och gymnasieskola.

Källa: Skolverket och FHM

Visa merVisa mindre