Nu aktiveras krislägesavtalet – vårdpersonal får dubblad lön

Lönen mer än dubbleras för intensivvårdspersonalen när Region Stockholm aktiverar det så kallade krislägsavtalet. – De ska ha motsvarande ersättning för den uppoffring de gör, säger finansregionrådet Irene Svenonius (M).

  • Publicerad 11:49, 3 apr 2020

Region Stockholm beslutade på torsdagen att begära att krislägesavtalet aktiveras.

Med det avtalet i ryggen kan kraftigt utökad arbetstid beordras och personal bytas mellan verksamheter och regioner.

Samtidigt får personalen mer än dubbelt så mycket betalt mot ordinarie lön.

Gäller inom intensivvård

Begäran lämnas till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), och gäller personal som arbetar inom intensivvård. På fredagen gick begäran igenom eftersom SKR bedömer att möjligheterna att säkra bemanningen i intensivvården är uttömda.

– Vi väljer därför att aktivera krislägesavtalet enligt regionens begäran med omedelbar verkan, säger Joakim Larsson, ordförande i förhandlingsdelegationen i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Lockar fler att jobba

Hon uppger två skäl till att aktivera avtalet:

– Både för att de kommer att behöva arbeta väldigt mycket mer i veckorna eller månaderna framför oss och ska ha motsvarande ersättning för den uppoffring de gör för alla. Vi gör också det för att sjukvården ska ha ytterligare möjligheter att stärka upp bemanningen inom intensivvården vilket gör att vi kan öppna ännu fler IVA-platser när behovet ökar.

Vill ta bort varsel

Oppositionen välkomnar att krislägesavtalet aktiveras.

– Ytterligare ett steg i rätt riktning vore att genast ta bort varslet som fortfarande hänger kvar över Stockholms sjukhus. Det går inte att kräva att Stockholms vårdpersonal ena dagen ska ge allt – kanske med livet som insats – för att nästa dag sägas upp. Särskilt när det står bortom allt rimligt tvivel att sjukvården behöver bättre bemanning, säger Aida Hadžialić (S).

Privata borde bidra mer

Vänsterpartiet anser att avtalet även borde omfatta personalen inom akutsjukvården. Och att högre krav ställs på att de privata vårdgivarna ska hjälpa till.

– Nu är det dags för regionen att kräva att alla privata vårdgivare som ännu inte gjort det låter sin personal med intensivvårdskompetens gå in i den offentliga vården och hjälpa till. Vi behöver all personal som finns för att hantera den här krisen, säger Jonas Lindberg (V).

Fakta

Så fungerar krislägesavtalet

– Alla fackförbund inom kommuner och regioner  har tecknat ett krislägesavtal med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

– Avtalet kom till efter de stora skogsbränderna sommaren 2018.

– Med krisläge avses händelser som innebär allvarlig samhällsstörning och som kräver omedelbara insatser.

– Avtalet gör det möjligt med in- och utlåning av personal mellan regioner och kommuner.

– Enligt avtalet kan personal få utökad arbetstid upp till 48 timmar i veckan under fyra veckor.

– Ersättningen ska då vara 120 procent av lönen, utöver ordinarie lön.

– Skulle arbetstiden överstiga 48 timmar i veckan utökas den extra ersättningen till 150 procent av lönen, per arbetad timme, så kallad nödfallsövertid.

Visa merVisa mindre