Campus Albano. Här byggs ett campus för 15 000 studenter och forskare med universitetslokaler, cirka 1 000 studentbostäder och plats för kommersiell service. Foto: Sacharias Källdén

Notan för studentbostäder skenade – blev knapp miljard dyrare

Kostnaderna för Svenska Bostäders projekt med 1022 nya studentbostäder på Campus Albano har skenat. Den ursprungliga budgeten har överskridits med 62 procent, vilket är 920 miljoner kronor mer än beräknat.

  • Publicerad 13:47, 24 nov 2020

2015 gav kommunfullmäktige grönt ljus till Svenska Bostäders planer på att bygga drygt 1000 nya student- och forskarlägenheter på Campus Albano. Den totala investeringen som klubbades var 1475 miljoner kronor.

Sedan dess har kostnaderna ökat kraftigt.

2018 godkände kommunfullmäktige att budgeten höjdes till 2130 miljoner kronor, och nu är slutnotan på väg att höjas ännu en gång. Den 30 november ska fullmäktige rösta om ett reviderat genomförandebeslut som innebär en total investering på 2395 miljoner kronor.

Fortfarande lönsamt

Stadsledningskontoret skriver att ekonomin i projektet fortfarande ligger i linje med andra flerbostadshus i innerstaden – även efter kostnadsökningarna.

Kommunstyrelsen föreslår därför att fullmäktige ska godkänna även den andra kostnadsökningen, och framhåller att studentbostäderna på Campus Albano blir ett lyft för hela Stockholmsregionen.

Samtidigt får byggherren Svenska Bostäder bakläxa:

"Bostadsbolaget har i uppdrag att dra lärdomar över kostnadsökningarna, för att öka tilliten vad gäller riskhantering och prognossäkerhet i kostnadskalkyler", skriver kommunstyrelsen.

Därför skenade notan

Svenska Bostäder har uppgett att orsakerna till kostnadsökningarna bland annat är:

Svårigheter att göra korrekta kalkyler i ett tidigt skede av ett komplext projekt.

Ökade projekteringskostnader vid omprojektering.

Fördröjda tillstånd från Trafikverket och Region Stockholm för byggnation nära järnväg och tunnlar.

Omfattande mark- och grundläggningsarbeten på grund av komplicerade markförhållanden.

Visa merVisa mindre