Notan för otillåten trädfällning: En miljon kr och tio nya träd

Nacka kommun är på väg att nå en uppgörelse med det byggföretag som olovligen fällde en 300-årig ek och flera andra träd på kommunens mark i Nacka strand 2017. Enligt ett förslag till förlikning ska bolaget betala en miljon kronor till kommunen – samt plantera tio nya träd.

  • Publicerad 14:34, 6 nov 2019

I februari 2017 hamnade fällningen av en 300-årig ek i Nacka strand på löpsedlarna.

Ett av bolagen i bostadsprojektet i Nacka strand hade – enligt Nacka kommun utan tillåtelse – fällt den gamla eken på kommunens mark, intill bergbanan.

Här fälls 300 år gamla eken i Nacka strand

Företaget medgav att trädet fällts och hänvisade till en expert som ska ha bedömt trädet som osäkert. Kommunen svarade med att polisanmäla händelsen och stämma företaget på 3,3 miljoner kronor.

– Jag ser allvarligt på detta. Det är inte okej att hugga ned träd som ska bevaras. Det måste få en kännbar konsekvens, därför det höga skadeståndskravet, sa kommunalrådet Mats Gerdau (M) till Mitt i Nacka då.

Uppgörelsen är värd 2,75 miljoner

Nästan tre år senare har kommunen och det anmälda företaget enats om ett förslag till förlikning. Enligt förslaget ska företaget betala en miljon kronor till kommunen. Man ska också plantera tio nya träd på egen bekostnad senast i november 2020.

Bilden visar hur eken sågas upp efter fällning. Foto: Privat

Den totala värdet av förlikningen beräknas enligt kommunen till 2 750 000 kronor, alltså ungefär en halv miljon mindre än summan i stämningen.

Mats Gerdau är ändå nöjd med uppgörelsen.

– Jag reagerade ganska starkt när de högg ned träden i februari 2017 och är glad att nya stora träd nu kommer att planteras. Nacka ska vara grönt. Och de gamla träden, som ger karaktär åt områden, måste bevaras, säger han till Mitt i.

Frågan om förlikningen tas upp i kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott på tisdag.