Konstgräsplanen vid Vårbergs IP är sliten och ska läggas om. T Foto: Anna Z Ek

Nota för konstgräs i Vårberg ökade med 20 miljoner

Notan för att lägga konstgräs på tre fotbollsplaner vid Vårbergs IP blir 45 miljoner kronor. Det är 20 miljoner kronor mer än beräknat.

  • Publicerad 14:15, 1 okt 2018

Att rusta Vårbergs IP tar betydligt längre tid än vad idrottsförvaltningen först trodde. Enligt den ursprungliga planen skulle idrottsplatsen ha tre nylagda konstgräsplaner redan under 2017. De är fortfarande inte på plats.

Nu visar det sig också att projektet blir betydligt dyrare än vad man räknat med. Notan har stigit från 25 miljoner till 45 miljoner kronor.

Orsaken är fram för allt ökade dräneringskostnader.

– Idrottsplatsen ligger på en lågpunkt i området. Det gör att tillförseln av vatten blir stor vid häftiga regn, och det måste ledas bort på ett bra sätt. Ökad vetskap om det har gjort att dräneringskostnaderna ökat, säger Hans Eriksson, idrottsplanerare vid idrottsförvaltningen.

Magasin måste byggas

Bland annat måste ett dräneringsmagasin byggas, som kan hantera stora vattenmängder.

– Idrottsnämnden klubbade ett nytt genomförandeärende i tisdags, där man godkände den nya kostnaden, berättar Hans Eriksson.

Start sent i höst

Som Mitt i tidigare har berättat ska tre konstgräsplaner anläggas på Vårbergs IP. Dels ska den konstgräsplan som redan finns (en 11-mannaplan) få nytt konstgräs eftersom det är rejält slitet. Dels ska två helt nya konstgräsplaner anläggas (på den nuvarande grusbelagda 11-spelsplanen och på en gräsyta, som blir en 7-spelsplan).

– Arbetet beräknas starta under senhösten. Efter ett vinteruppehåll fortsätter det i vår, säger Hans Eriksson.

Nära en halv miljard

De tre konstgräsplanerna är en del av en stor upprustning av Vårbergs IP, som beräknas vara klar under år 2023. Där ingår bland annat en multisporthall (bland annat med en idrottshall, en teknikhall för fotboll och ytor för friidrott), en rundbana för skolfriidrott, en motionsslinga, ytor för spontanidrott och en servicebyggnad.

Kostnaden beräknas till 445 miljoner kronor (konstgräsplanerna ej inräknade). Kommunfullmäktige väntas klubba beslut om investeringen vid sitt möte i kväll, den 1 oktober.

Moderaterna riktar, som Mitt i berättat, hård kritik mot den höga kostnaden. En investering på nära en halv miljard riskerar att gå ut över idrottssatsningar i andra området, anser M, som reserverar sig mot beslutet.