Norrvikens skola byter namn och satsar på norskt koncept

Norrvikens skola byter namn till Dibber International Sollentuna och satsar på en internationell profil där större delen av undervisningen sker på engelska och av lärare med engelska som modersmål.

  • Publicerad 13:37, 15 jan 2020

– På sikt blir det så. Vi kommer inte att säga upp någon, men om någon slutar kommer vi att rekrytera lärare som har engelska som modersmål, säger skolans rektor Susanne Johansson.

Norrvikens skola är en F-9 skola med knappt 300 elever som drivs av Dibber, en koncern med totalt 15 skolor i Sverige.

Norrvikens skola byter namn och profil. Foto: Åsa Sommarström

I Norge har Dibber redan testat konceptet med undervisning på engelska och att estetiska och teoretiska ämnen kommer att prioriteras likvärdigt.

Framgångsrikt i Norge

Där har det enligt Dibber varit väldigt framgångsrikt med fler än 2 000 barn i kö. Nu testas alltså modellen i Sverige, och först ut är Norrvikens skola och en skola i Helsingborg.

– Vi var i ett sådant läge att vi kunde göra något mer, vi har förutsättningar att förnya oss. Och det ligger i tiden med en internationell satsning med undervisning på engelska och att höja de estetiska ämnena. Forskning visar att framför allt musik främjar elevernas studier, säger Susanne Johansson.

Introduceras i lågstadiet i höst

Satsningen inleds för de barn som börjar förskoleklass i augusti 2020, men även de befintliga eleverna kommer successivt att nås av flera delar av undervisningen.

– Det introduceras i lågstadiet och det sker successivt, inte från en dag till en annan. Även de andra årskurserna kan få undervisning på engelska i en del ämnen redan i höst. Eleverna ska få undervisning på både svenska och engelska på hög nivå, säger Susanne Johansson.

Konceptet kommer introduceras i de yngre åldrarna från hösten dock kan det i en del ämne undervisas i engelska även för övriga årskurser.

”En större gemenskap”

Norrvikens skola har sedan tidigare en valbar musikprofil, men nu ska tonvikten på de estetiska ämnena öka.

Musikprofil finns redan i dag på skolan, för årskurserna 1–9. Foto: Dibber International Sollentuna

– Nu ska alla komma in i det, på så sätt får vi också en större gemenskap. Men språket blir den stora skillnaden, säger Susanne Johansson.

Fotboll ”inte i koncptet”

Fotbollsprofilen som också finns, för elever i klass 6–9, kan däremot komma att avvecklas.

– De som har fotbollsprofil i dag kommer att fortsatt ha det. Fotboll ingår inte i det nya konceptet, men något beslut är ännu inte tagit gällande nya ansökningar.

Ska utöka till fler skolor i Sverige

Dibbers ambition är att skolan ska nå samma resultat som de i Norge och tanken är att successivt utöka till fler skolor i Sverige.

Dibber International utgår från fyra pelare i sin pedagogik: IB, tvåspråkighet, akademiska och estetiska ämnen, och teknologi och innovation.

Kan bli IB-certifierad senare

International Baccalaureate, IB, är ett pedagogiskt program som i dag används på fler än 5 000 skolor över hela världen.

Så småningom kan Dibber International Sollentuna bli en IB-certifierad skola, berättar Susanne Johansson.

– IB är ett slags kvalitetsstämpel och från och med augusti i år kommer vi vara en IB candidate school, säger hon.

Öppet hus den 15 januari

I kväll, den 15 januari, klockan 17–20 är det öppet hus på skolan på Lindvägen 16. Då finns en möjlighet att få träffa rektor, lärare och elever och att få höra mer om konceptet Dibber International.

För några år sedan slutade många lärare på Norrvikens skola. När skolinspektionen gjorde ett besök hösten 2016 uppmärksammade de flera brister.

Tidigare brister åtgärdade och borta

Vid ett återbesök 2017 kvarstod flera av bristerna och nya problem hittades. Om situationen inte åtgärdades skulle skolan få betala vite på 750 000 kronor.

Men 2018 klarade skolan en uppföljande kontroll och fick godkänt på alla punkter och i dag fungerar allt bra på skolan enligt Susanne Johansson som har varit rektor i ett och ett halvt år.

Skrällen: VM-guld i hoppbacken för Pietro – trots utdömt knä

Nyheter Målet var att bara få ett resultat I årets veteran-VM i backhoppning bestod den svenska truppen i Slovenien av en person – Pietro Nilsson Toracca från Sollentuna Backhopparklubb. Men ensam är stark, i alla fall den här gången.tisdag 4/10 6:40