Norrviken först att bottenbehandlas i stort EU-projekt

En högteknologisk pråm ska bottenbehandla Norrviken. Syftet är att minska den omfattande övergödningen i sjön. Bakom projektet ligger kommunerna Upplands Väsby och Sollentuna, länsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten och EU.

  • Publicerad 13:11, 14 apr 2020

Norrviken ligger i den näst sämsta klassen på EU:s femgradiga skala över vattenkvalitet.

Sjön är tydligt övergödd, enligt Towe Holmborn, vattensamordnare på Sollentuna kommun. Därför ska botten behandlas med aluminiumklorid.

– Aluminiumklorid är samma kemikalie som används när man renar dricksvatten. Det finns för lite av aluminium och andra ämnen som kan binda övergödningsämnena i sjön, så vi hjälper naturen att binda fast dem. Vi förstärker de naturliga processerna. Vi människor har rubbat balansen, och nu hjälper vi till att återställa den, säger Towe Holmborn.

Utsläpp och avloppsvatten

Övergödningen är ett resultat av långvariga mänskliga utsläpp kring sjön. Först från den gamla jästfabriken, sedan avloppsvatten och i dag är det framför allt dagvatten som belastar sjön.

– Vi har fortfarande en för hög belastning från land och från uppströms liggande vatten, tillexempel Vallentunasjön. Sollentuna och Upplands Väsby arbetar löpande med att förbättra dagvattenreningen i området, säger hon.

Alger överskuggar växter

I fyra månader kommer en högteknologisk pråm att glida runt i Norrviken och behandla botten med aluminium för att binda fosfor.

För mycket fosfor i vattnet leder bland annat till algblomning, en del kan vara giftiga. Algerna blockerar ljus från att nå sjöbotten, vilket hindrar bottenvegetationen, förklarar Towe Holmborn.

– Övergödning rubbar hela ekosystemet. Det resulterar i en hög produktion av  få arter och ett ganska bräckligt system. Man vill ha ett vatten i balans som kan främja många arter.

Andra sjöar gynnas också

Tanken med bottenbehandlingen är att hjälpa systemet att hitta tillbaka, läka och bli en välmående sjö igen.

– Minskad utströmning av näringsämnen från Norrviken kommer till exempel även att hjälpa Edssjön i Upplands Väsby och i slutändan även Mälaren, där vi tar vårt dricksvatten.

Towe Holmborn, Vattensamordnare på Sollentuna kommun. Foto: Sollentuna kommun

Ingen risk för att bada i Norrviken

Bottenbehandlingen är inget hinder för bad, så länge man håller avstånd till containrarna på land och pråmen.

– Den största risken är att man krockar med pråmen, så man ska ge den lite utrymme och inte simma fram till den, säger Towe Holmborn.

Del av ett större EU-projekt

Norrvikenprojektet är ett av många inom det stora EU-projektet LIFE IP Rich Waters, vars syfte är att skynda på underhållet av svenska vatten. Norrvikenprojektet delfinansieras till hälften av EU, medan Sollentuna och Upplands Väsby står för den resterade halvan tillsammans med länsstyrelsen.

En viktig del i EU-projektet är informationsspridning och kunskapsbyggande. Norrvikenprojektet kommer att dela sina erfarenheter med bland annat projektets många deltagare.

– Vi kommer genomföra omfattande provtagning både före, under och efter behandling för att utvärdera hur väl den fungerar och hur den påverkar sjön. Parametrar som bottenvegetation, fisk, vattenkemi, plankton och bottenfauna kommer följas. Vi kommer också titta på miljögifter i fisk för att se hur de påverkas av en minskad övergödning. Det vill vi följa upp, säger Towe Holmborn.

Fler nyheter i Vi i Sollentuna

Allt fler elsparkcyklar stjäls i Norrort

Nyheter Ökning. Populärt fordon - då bli stölderna fler Stölder av elsparkcyklar har ökat dramatiskt under de första fem månaderna i år i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby. Förta halvåret 2022 har de gått upp med 500 procent.onsdag 6/7 6:40

110 år sedan OS-maran gick i Sollentuna

Nyheter Myten om japanen som försvann skapades i Tureberg I nästa vecka har det gått 110 år sedan maratonloppet i Solskensolympiaden avgjordes då löparna sprang tur och retur från Stockholms stadion – med vändning på höjden mellan Sollentunaholm och...tisdag 5/7 13:22

Uppmaningen: Koppla din hund

Nyheter Problem. Lös hund jagade hästen Hermes Catrin och hästen Hermes blev jagade av en hund på ridturen. Nu vädjar hon till traktens hundägare att hålla koll på sina fyrfotingar ute i skogen.tisdag 5/7 6:30