Norrviken får grönt ljus av skolinspektionen

Stökig läromiljö, avsaknad av skolbibliotek och avsaknad av lärarstöd på lektionerna var några av skälen till att Norrvikens skola hotades om vite. Men skolan klarade den uppföljande kontrollen och får godkänt på alla punkter.

  • Publicerad 10:25, 28 jun 2018

När skolinspektionen gjorde ett besök på Norrviken hösten 2016 uppmärksammade de flera brister. Skolan kunde inte garantera en trygg miljö med studiero och det saknades skolbibliotek och fungerande studie- och yrkesvägledning.

Vid åter besöket 2017 kvarstod flera av bristerna och nya problem hittades. Om situationen inte åtgärdades innan 17 april skulle skolan få betala vite på 750 000 kronor.

Nu står det dock klart att skolan får godkänt på alla punkter efter Skolinspektionens besök tidigare i vår.

– Vi är jätteglada och har firat, nu kan personalen pusta ut. Det här är nystarten vi har arbetat hårt för, säger skolans rektor Ingela Landén.

 

Hon menar att den viktigaste faktorn för att skolan har vänt resultatet är att all personal har arbetat hårt och samstämmigt.

– Vi har tagit ett kollektivt ansvar för att lyfta det vi är bra på och se över brister där det har behövts, till exempel vad gäller aktivt lärarestöd. Vi har genomlyst hela vår organisation, haft en tät dialog med föräldrarådet om de förändringar vi gör och samarbetat med skolinspektionen.

För att få ordning på studieron har skolan sett över schemat för rastvakter och stöttat upp klasser som tidigare varit orolig med fler lärare och elevassistenter. Vid återbesöket har skolinspektionen observerat 25 lektioner och i de flesta rådde studiero.

För att garantera att alla elever får aktivt lärarstöd har skolan tagit fram punktlistor för strukturen på lektionerna som hänger i alla klassrum. Dessutom har man tagit fram rutiner för att lärare ska varandra i arbetet.

– Vad gällde bibliotek och studievägledning var det lätt att åtgärda. Där behövde vi bli bättre på att lyfta de resurser vi hade.

Skolan hade ett bibliotek sen tidigare men inte tydliga strukturer kring hur personalen skulle arbeta med biblioteket. Nu har man infört rutiner för att lärarna regelbundet ska besöka biblioteket i undervisningen och fylla i besöksloggar.

Sex katalysatorstölder på ett dygn

Nyheter "Vi tror att det är ligor som står för stölderna" I tisdags och i onsdags skedde sex katalysatorstölder i Sollentuna – inom loppet av ett dygn.fredag 15/10 15:21