Nordiska museet vill ha bidrag för slottsparken

Stiftelsen Nordiska museet vill ha 800 000 kronor i bidrag av kommunen för underhåll av Tyresö slottspark. I kväll, onsdag, ska ärendet upp politiskt.

  • Publicerad 11:47, 17 okt 2018

Det är kommunledningsutskottet som under dagens möte ska ta upp frågan om bidraget för slottsparken.

Stiftelsen skriver i ett brev att Nordiska museet vill ha 800 000 kronor i bidrag för ”parkens skötsel och de allmänna toaletternas drift och öppethållande” under 2019.

I brevet står det också:

”Tyresö slott med park är en viktig del av kommunens friluftsliv och kulturella verksamhet. Då vi får museets sida gör en fortsatt stor satsning på verksamheten så känns det naturligt att kommunen också bidrar med medel, då våra satsningar är långsiktiga och kostsamma”.

Fick bidrag för 2018

För 2018 gav kommunen ett bidrag på 500 000 kronor för skötseln av slottsparken, vilket var det första bidraget sedan 2012, enligt brevet.

År 1930 testamenterade Claes Lagergren Tyresö slott till Nordiska museet. Två år senare började det att visas det för allmänheten under sommaren.