Nöjdhet. I sammanställningen har man kollat på hur nöjda Järfällas äldre är med hemtjänst och särskilda boenden. Foto: Mostphots

Nöjdheten i äldreomsorgen minskar i Järfälla

Nöjdheten för hemtjänst och särskilda boende har minskat de senaste åren. Det visar en ny granskning. "Pandemieffekt" menar Alliansen. "Oansvarigt" svarar oppositionen.

  • Publicerad 14:50, 26 aug 2022

I Järfälla har nöjdheten inom äldreomsorgen minskat under senaste mandatperioden. Det visar en granskning från nyhetsbyrån Newsworthy och Dagens samhälle.

I hemtjänsten har den minskat från 83 procent 2018 till 79 procent 2022. När det kommer till särskilda boenden har det sjunkit från 82 procent till 70 procent.

I båda fallen har nöjdheten legat under rikssnittet på 86 respektive 77 procent.

Eva Ullberg (S), oppostionsråd i Järfälla. Foto: Erik Lejdelin

Lennart Nilsson (KD), ordförande i äldrenämnden. Foto: Erik Lejdelin

Järfälla på plats 19 av 26

Det är nyhetsbyrån Newsworthy och tidningen Dagens Samhälle som gjort granskningen. Den är gjord för att se hur pandemin påverkat utvecklingen på hemtjäsnten och särskilda boenden.

Granskningen utgår från siffror från Socialstyrelsens årliga enkät om hur äldre som får hemtjänst och bor på särskilda boenden upplever sin service och vård.

Av de 26 kommunerna i länet hamnade Norrtälje i topp när det kommer till nöjdhet i hemtjänsten. Järfälla hamna på plats 19.

När det kommer till nöjdhet på särskilda boenden hamnade Danderyd högst och Järfälla fick en 18:e plats.

Källa: Newsworthy

Visa merVisa mindre

"Varit rörigt"

– Jag är inte alls förvånad att nöjdheten har sjunkit under senaste mandatperioden, säger oppositionsråd Eva Ullberg (S), som är kritisk till de överskott kommunen gått med och menar att de inte gått tillbaka till välfärden.

– De har valt att göra nedskärningar och lägga närmre 200 miljoner på banken de två senaste åren i en av våra största problemtider. Det är oansvarigt att inte se bevisen och förbättra förutsättningarna. Jag är jättebesviken att man valt den här vägen då det påverkar äldreomsorgen negativt.

Enkäten ska dock tas med viss försiktighet, speciellt när det kommer till särskilda boenden då det i större utsträckningen inte är den äldre som svarar själv utan de har fått hjälp av anhörig eller personal. Under 2022 var svarsfrekvensen lägre på grund av pandemins besöksförbud.

Och pandemin hade en roll i Järfällas resultat menar Lennart Nilsson (KD), kommunalråd och ordförande i äldrenämnden.

– Järfälla var en av de kommuner där samhällsspridningen var som störst. Äldre har varit isolerade, personal har blivit sjuk och då har vikarier hoppat in, det har varit rörigt.

Men även åren innan pandemin minskade nöjdheten?

– Vi tog över en äldreomsorg som tyvärr använts som en arbetsmarknadsregulator, där man tagit in personal som inte kunde språket eller hade kompetensen. Vi började med en låg kompetens och nu ökar vi den igen.

Satsningar eller nedskärningar

Lennart Nilsson lyfter flera åtgärder som har gjorts under åren; höjda löner, ökat sjukvårdskompetensen hos anställda och krav på en undersköterskeutbildning.

– Vi har aldrig gjort så mycket inom äldreomsorgen som dessa fyra år.

Men det håller inte Eva Ullberg (S) med om.

– Det kan låta som satsningar, men man har konsekvent under fyra år inte tillfört de resurser som behövs.

Kan du ha förståelse för att det pågått en pandemi under denna tid?

– Jag har all förståelse för det. Men kurvan har successivt gått ner sedan 2018 och pandemin började inte då. Det handlar också om hur man styrt äldreomsorgen under mandatperioden.