FÖRSKOLEDEBATT. Andel föräldrar som är nöjda med Kungsholmens kommunala förskolor ökar, vilket gläder Rasmus Jonlund (L), stadsdelsordförande, men det gör även barngrupperna vilket Arvid Vikman (S) är kritisk till. Foto: Jannie Flodman/Per Brandt/Christoffer Röstlund Jonsson

Nöjda föräldrar – trots ökade barngrupper i förskolan

Fler föräldrar på Kungsholmen är nöjda med de kommunala förskolorna. Samtidigt ökar barngruppernas storlek och andel barn per anställd, något som kritiseras av oppositionen.

  • Publicerad 07:23, 7 jun 2021

Det är i resultatet för den årliga förskoleenkäten som resultaten pekar uppåt på många håll när det gäller Kungsholmens kommunala förskolor. Bland annat så ökar andelen föräldrar som är nöjda, som kan rekommendera sin förskola och upplever att barnen känner sig trygga i förskolan. Resultaten gläder Rasmus Jonlund, (L), stadsdelsnämndens ordförande.

– Vi ser resultat som går uppåt på många punkter vilket tyder på att föräldrarna har ett stort förtroende för de som jobbar i verksamheten. Det är positivt, att det pekar uppåt trots pandemin.

Däremot tappar förskolorna stort när det exempelvis handlar om delaktighet, något Jonlund tror kan härledas till både pandemin och införandet av skolplattformen.

Men det är inte bara nöjdheten som ökar. Det gör även barngrupperna, något majoriteten gick till val på att minska.

I dagsläget är det 17 barn per avdelning, där målet är 16. Antalet är oftast högre på våren men barngrupperna har ökat sett till hela förra året och förvaltningen tror inte de kommer klara målet utan landa på 16,5 barn per grupp.

Även när det gäller antal anställda per barn så ökar det, och inte heller där kommer stadsdelen nå årsmålet enligt förvaltningen.

Samtidigt har stadsdelen stängt flera förskolor och ska även stänga ytterligare en på antalet barn i stadsdelen minskar. Det är förskolan Lindhagen där hyresavtalet som går ut i februari 2022 har sagts upp.

Från oppositionshåll är man kritiska till att barngrupperna ökar. Enligt Arvid Vikman, gruppledare för Socialdemokraterna.

– När vi var i majoritet var den frågan som oppositionen drev mest att minska barngrupperna. Nu kan vi konstatera att när de har chansen att göra förändringar på allvar så väljer de att lägga ner lokaler för att det är färre barn, så grupperna i stället kommer att bli större. De har inga resurser till det, säger han.

Enligt Rasmus Jonlund är beskedet om barngrupperna ”inte bra”, men beror det på att vissa barngrupper redovisas som stora, fast de egentligen är indelade i mindre grupper, samt att efterfrågan på förskoleplatser inom stadsdelen är ojämn.

- Vi är inne i en omställning som handlar om att vi ska ha bra lokaler för våra förskolor, på rätt ställe. Tack vare lokalanpassning så kan vi använda mer pengar till verksamheten. Stockholm har i grunden en av landets högsta förskolepeng så vi har mycket resurser i förskolan, säger han.

Men även andel anställda per barn ökar, det borde väl då kunna minskas om ni som du säger får mer pengar till själva verksamheten?

- Tanken är att det ska gå till sådant, så det bör kunna öka framöver. Sedan detaljstyr inte vi från nämnden exakt hur förskolan använder alla sina pengar.

Kommer ni ha minskat barngrupperna innan mandatperiodens slut?

- Det tror jag. Det kommer innebära mycket jobb. Men hade vi inte gjort något åt vår för stora lokalkostym så hade det inte gått.