Järfälla, Sollentuna och Stockholm har inte kunnat enas om det avtal som skulle rädda gokartbanan i Stäket. Foto: Mikael Andersson

Nödlösningen för gokartbanan föll – parterna inte överens

Tiden för att få till ett avtal med syfte att rädda kvar gokartbanan i Stäket har gått ut. Järfälla kommun och häradsallmänningen har inte kunnat komma överens.

  • Publicerad 13:42, 18 dec 2017

Efter flera turer om gokartbanan i Stäket kom markägaren, Sollentuna häradsallmänning med ett förslag till lösning i början av förra veckan.

Den gick ut på att Järfälla kommun skulle arrendera marken till en kostnad på 2,5 miljoner kronor per år, för att i sin tur hyra ut till motorklubben som driver banan. Avtalet föreslogs löpa över 10 år.

Järfälla kommun ställde sig positiv, men med två villkor: Avtalet skulle endast gälla i två år, och förutsättningen var att Sollentuna och Stockholms kommuner gick med på att vara med och delfinansiera arrendet under tvåårsperioden.

De tre kommunerna är samtidigt huvuddelägarna i Sollentuna häradsallmänning (se faktaruta), och skulle vid överskott få en utdelning på max 1,9 miljoner årligen från häradsallmänningen.

Missade deadline

Deadline för att svara var redan i torsdags förra veckan. Men något avtal är inte påskrivet.

– Jag kan konstatera att vi inte har nått en överenskommelse i tid. Det här handlar om två regionala frågor: Järvakilens styrka och gokartbanans framtid. Vi har drivit bägge , säger Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Enligt Claes Thunblad i Järfälla föll det framför allt för att parterna inte kunnat mötas när det gäller tiden för avtalet.

Så vad händer nu med gokarten?

– Vad som händer med banan är helt upp till häradsallmänningen, Men vi kommer att fortsätta delta i diskussioner om sportens framtid, som Stockholms idrottsförbund tagit initiativ till, säger Claes Thunblad.

Vi söker ordföranden i Sollentuna häradsallmänning, Lars Keski-Seppäla.

De äger marken

De tre största markägarna i Sollentuna häradsallmänning är Sollentuna kommun (30,8 procent), Stockholms kommun (26,4 procent) och Järfälla kommun (20,3 procent). Resten är uppdelat på flera privata småägare