I praktiken kan NMR dyka upp på Sveavägen och utan tillstånd få demonstrera ändå. Foto: Mostphotos

NMR kan demonstrera lagligt utan tillstånd

NMR fick inte sin nya demonstrationsansökan godkänd. Men även utan tillstånd kan demonstrationer ske lagligt, och polisen är förberedda på att organisationen kan dyka upp ändå.

  • Publicerad 07:30, 31 aug 2018

Nazistiska Nordiska motståndsrörelsen, NMR, fick inte sin demonstrationsväg godkänd och svarade inte på polisens alternativ. Därmed fick de avslag på deras demonstrationsansökan till kommande lördag.

Men det är egentligen inget som hindrar NMR – eller någon annan för den delen – från att dyka upp ändå.

– I praktiken innebär det att även demonstrationer utan tillstånd får hållas, säger Carolina Paasikivi, kommenderingschef vid polisen i Stockholm.

Inget brott att delta i otillåten demonstration

Den enda som gör sig skyldig till brott är arrangören av den otillåtna demonstrationen – brott mot ordningslagen. Arrangören anses vara den person som är främst ansvarig för demonstrationen och inte en hel grupp som sådan.

Anledningen är att demonstrationsfriheten och andra allmänna sammankomster är stärkt i grundlagen under regeringsformen.

Något som trumfar det mesta.

– Till exempel räcker det inte ens om man blockerar Sveavägen för trafik. Även då går grundlagsrättigheten före, säger Carolina Paasikivi.

I praktiken innebär det att även demonstrationer utan tillstånd får hållas

Carolina Paasikivi, polisen

Polisens möjligheter att ingripa är begränsade under ordningslagen och polislagen, och det krävs mer eller mindre att samtliga ur en demonstration bidrar till ett våldsamt upplopp för att polisen ska kunna upplösa den.

Något som är mycket ovanligt i Sverige enligt Carolina Paasikivi.

Förberedda på spontandemonstrationer

I valtider som nu är polisen alltid beredd på flertalet spontana demonstrationer.

– Vi tittar speciellt på utomparlamentariska grupper med våldskapital och på den arenan finns ju NMR med, och det är absolut sannolikt att de kan göra en spontandemonstration, säger Carolina Paasikivi.

Men vad är då syftet med tillståndet?

– Främst är den till för den administrativa ordningens skull. För att den som demonstrerar ska kunna räkna med att platsen är ledig.

Tillstånd har företräde till plats

Därför är det mer regel än undantag att polisen erbjuder alternativa demonstrationsvägar. Men inte ens om demonstranterna dyker upp på den ursprungliga platsen kan polisen avvisa dem.

– Då använder vi oss av polislagen och säger att den här platsen inte är lämplig. Därefter får man ta en diskussion och att byta plats. Den med tillstånd har företräde men båda har samma rätt att utöva sin grundlagsfriheter.

Finns risken att man försöker ge sig själv ett martyrskap genom att inte acceptera polisens alternativ?

– Där kommer vi in på en politisk bedömning som jag inte kan uttala mig om som tjänsteman. Men jag kan säga att man inte ens behöver misstänka att vi behandlar grupper och organisationer utifrån deras åsikter, säger Carolina Paasikivi.

Fakta

Därför är det svårt för polisen att stoppa demonstrationer

Många upprörda röster höjdes när NMR förra helgen fick tillstånd att demonstrera och flera partier i Stockholms stad överklagade tillståndet till förvaltningsrätten.

Här är några av argumenten som lyfts mot att NMR får demonstrationstillstånd och varför de inte håller för att neka dem.

1. ”Det är ju en odemokratisk organisation”

Polisen har ingen möjlighet att ta ställning till den enskilde aktörens åsikter och ställningstaganden. Paradoxalt nog kan grupper som vill avskaffa demokratin även använda dess verktyg, som exempelvis att demonstrera.

2. ”De skrämmer bort och hindrar andra grupper och organisationer”

Polisens uppdrag är i första hand upprätthålla ordning i största grad och att i så liten möjlig grad påverka trafik och framkomlighet. Om flera grupper ansöker om tillstånd på samma plats är polisens uppdrag att se till att båda sammankomsterna kan ske.

Ofta byter de den begärda platsen eller rutten för att möjliggöra att ingen hindras.

3. ”Det finns risk för oroligheter och många motdemonstranter”

Polisen kan aldrig förvägra en demonstration för att det antas att ett stort antal motdemonstranter dyker upp.

Att motdemonstrera är också en rättighet och polisens arbete här blir att värna om båda sidors rätt att uttrycka sina åsikter utan att det blir våldsamheter.

Polisen kan förbjuda en allmän sammankomst om det uppkommit svårare oordning i en liknande sammankomst vid ett tidigare tillfälle, något som det gjort i NMR:s fall.

Men det krävs att deltagarna direkt är en utlösande faktor. Enligt polisen har mycket av oroligheterna i samband med NMR:s sammankomster berott på att motdemonstranter och demonstranter konfronterats. Inte att själva demonstrationen som sådan varit våldsam.

4. ”Det finns risk för att brott som hets mot folkgrupp begås”

Polisen kan inte heller anta att brott kommer att begås och förvägra tillstånd på grund av det.

Däremot beräknar de risken för brott och våldsamheter. Därefter sätter in resurser för att kunna gripa in mot enskilda personer som begår brott. Antingen direkt på plats eller i efterhand med till exempel filmdokumentation.

5. ”Organisationen och medlemmarna har tidigare koppling till hot- och våldsbrott”

Att personer ur en grupp sedan tidigare är dömda för brott eller att gruppen i sig är förknippade med vissa brott är ingen grund för polisen att förvägra tillstånd.

Däremot kan det vara en indikation för polisen att titta lite närmare kring säkerheten kring just den demonstrationen.

Visa merVisa mindre