SKOLRESULTAT. Bäst skolresultat i Salems kommun hade Rönninge skola, där alla niorna som slutade i våras var behöriga till gymnasiet, och nästan 95 procent hade godkänt i alla ämnen. Foto: Mitt i:s bildarkiv

Niorna i Salem fortsätter hålla hög nivå

Skolverkets sammanställning över fjolårets niondeklassares betyg har kommit. Och i Salem fortsätter det att gå bra, även om det gick lite bättre än i fjol.

  • Publicerad 07:00, 17 okt 2021

Men resultaten var väntade, menar Petter Liljeblad (L), barn- och utbildningsnämndens ordförande i Salem.

– När vi tittar bakåt i Salems kommun finns det år som har varit bättre än det här, och sämre. Så det är ett genomsnittligt år, skulle jag säga. Även om det är en liten ökning jämfört med i fjol, säger han.

Sett över alla Salems ungdomar som gick ut niondeklass i somras var mer än nio av tio behöriga till gymnasiet, och nästan åtta av tio hade godkänt betyg i alla ämnen.

– Jag är i stort sett nöjd med resultatet. Vi har bra kommunala skolor som levererar utifrån sina förutsättningar. Och tittar man på behörigheten till gymnasiet – som ju är det viktigaste med niornas betyg – så har i stort sett alla skolor lyckats bra, säger Liljeblad.

Sämre för Säby

Den skola som går mot strömmen är Säbyskolan, där knappt tre av fyra elever var behöriga till gymnasiet.

Men det finns planer på att få rätsida på även deras resultat, menar Petter Liljeblad.

– Inom de kommande tre åren hoppas vi kunna digitalisera skolutvecklingen ytterligare. Det kommer förhoppningsvis göra att vi kan uppmärksamma varje elev och dens utveckling på ett bättre sätt.

Hur går det till?

– Digitala läromedel gör det möjligt att anpassa undervisning efter varje elevs förutsättningar. Det kommer göra att elever som behöver lite extra stöd kommer få den hjälp de behöver, samtidigt som andra som har det lite lättare kommer att få fler utmaningar på sin nivå, och det tror jag är bra.

Så gick det i Salem:

Nytorpsskolan

Andel behöriga till gymnasiet: 100 procent
Andel med godkänt betyg i alla ämnen: 93,1 procent
Genomsnittligt meritvärde: 244,7

Rönninge skola

Andel behöriga till gymnasiet: 100 procent
Andel med godkänt betyg i alla ämnen: 94,6 procent
Genomsnittligt meritvärde: 271,5

Salemskolan

Andel behöriga till gymnasiet: Statistik saknas.
Andel med godkänt betyg i alla ämnen: Statistik saknas.
Genomsnittligt meritvärde: Statistik saknas.

Skogsängskolan

Andel behöriga till gymnasiet: 100 procent
Andel med godkänt betyg i alla ämnen: 77,8 procent
Genomsnittligt meritvärde: 239,2

Säbyskolan

Andel behöriga till gymnasiet: 74,6 procent
Andel med godkänt betyg i alla ämnen: 59,3 procent
Genomsnittligt meritvärde: 215,1

Söderby friskola

Andel behöriga till gymnasiet: 100 procent
Andel med godkänt betyg i alla ämnen: 82,1 procent
Genomsnittligt meritvärde: 242,7

Visa merVisa mindre