Niklas Löfgren tar buss 172 från Hökarängen till arbetet i Flemingsberg – alltid med laddat SL-kort. Foto: Läsarbild Privat

Niklas tar strid mot SL – på måndagen möttes de i rätten

På måndagen möttes Hökarängsbon Niklas Löfgren och SL i rätten. Han vägrar betala de böter han fick vid en resa på buss 172. Nu ska domstolen avgöra fallet.

  • Publicerad 07:00, 10 jun 2019

Den 29 mars 2019. Hökarängsbon Niklas Löfgren är trött och sliten efter nattvak med ett litet barn när han går på buss 172 i Hökarängen. Han har en ny vårjacka på sig, och lägger sitt SL-kort i en av fickorna när han blippat kortet.

Efter en stund kliver biljettkontrollanter på. Niklas Löfgren letar febrilt efter sitt SL-kort men minns inte i vilken ficka han lagt det.

– Jag bad kontrollanterna att gå vidare och kolla andra resenärer så att jag skulle få mer tid att leta. Men det gjorde de inte. Jag blev jättestressad och kände mig uttittad, berättar han.

När Nikas Löfgren kliver av bussen vid sitt arbete i Flemingsberg har han fått en tilläggsavgift på 1 560 kronor. Men han har också fått höra av kontrollanterna att han kan ringa SL:s kundservice så fort han hittat kortet, och uppge kortnumret.

– Jag hittade kortet nästan med detsamma. Då ringde jag SL men de sa att man måste mejla, så så gjorde jag det, och uppgav kortnumret. Men då var beskedet att det inte duger att visa upp att man betalat i efterhand, säger Niklas Löfgren.

Registrerad betalning

Niklas Löfgren hade laddat sitt SL-kort med reskassa någon dag före bussfärden. På kortet finns betalningen för resan på morgonen den 29 mars registrerad.

– SL har aldrig ifrågasatt att jag betalat. Ändå håller de fast vid sitt krav. De hänvisar till ett fall i Högsta domstolen, om en person som kunnat gå genom spärrarna i t-banan trots att han hade för lite saldo på sitt kort. HD avgjorde att han var skulle betala böterna. Men jag tycker inte att det är samma sak. Jag betalade ju det jag skulle, säger Niklas Löfgren.

SL stämde honom

Eftersom  Niklas Löfgren ha vägrat att betala tilläggsavgiften har SL stämt honom. I dag, den 10 juni, möts de i Södertörns tingsrätt.

– Det kan bli dyrt för mig om jag förlorar, men jag gör det för principens skull. Det är fel att SL inte tar hänsyn till att jag inte hade uppsåt. Jag tycker att SL:s agerande skapar rättsosäkerhet, säger han.

Så är SL:s regler

Claes Keisu, pressansvarig vid SL, uttalar sig inte om det specifika fallet. Däremot betonar han principen om att en resenär alltid måste kunna visa upp giltig färdbevis vid själva kontrolltillfället.

– Det är den regeln som gäller. Hittar man inte kortet ska kontrollanterna låta folk leta igenom sina kläder. Visar man upp ett färdbevis i efterhand är det ju inte säkert att man hade det vid kontrolltillfället. Det kan också vara en kompis kort som man visar upp i efterhand, säger han.

I rätten på måndag

På måndagen var alltså Niklas Löfgrens fall uppe i rätten. Förlorar han måste han betala tilläggsavgiften plus ränta plus rättegångskostnaderna –cirka 5 000 kronor.

Han är inte ensam om att utmana SL. 2018 gick 291 ärenden med obetalda tilläggsavgifter till tingsrätten. SL förlorade i fyra fall. Under januari–april gick 86 ärenden till tingsrätten. SL förlorade i ett fall.

En del fall avskrivs

Men ibland avskrivs ärendena innan det går så långt. I en tidigare Mitt i-artikel  sa Thomas Silvander, SL:s ansvarige för biljettkontrollen, att tilläggsavgiften brukat skrivas av ”när det är uppenbart att någon gjort ett misstag, eller inte förstått”. Niklas Löfgren anser att  det är tillämpbart på hans fall.

Uppdatering: Tingsrätten lade på måndagen fram ett förslag om förlikning. Niklas Löfgren accepterade inte det. Dom faller om en vecka.

”Det är fel att SL inte tar hänsyn till att jag inte hade uppsåt”, säger Niklas  Löfgren.  Foto: Privat

Fakta

Lag om tilläggsavgift i kollektivtrafik

§ 1. Den som driver kollektiv persontrafik, för vilken regeringen eller förvaltningsmyndighet fastställer taxa, får under de förutsättningar som anges i denna lag taga ut tilläggsavgift av resande som ej kan förete giltig biljett.

§ 2. Tilläggsavgift får ej tagas ut om avsaknaden av giltig biljett får anses vara ursäktlig med hänsyn till den resandes ålder, sjukdom, bristande kännedom om lokala förhållanden eller annan omständighet.

Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser
Visa merVisa mindre

Fakta

Nära 300 fall i rätten under 2018

Under 2018 gick 291 ärenden med obetalda tilläggsavgifter till tingsrätten. SL förlorade endast i fyra fall.

Perioden januari-april 2019 gick 86 ärenden till tingsrätt. SL förlorade bara i ett fall.

På trafiknämndens sammanträde i maj 2019 presenterades en rapport över biljettfusk och svinn i kollektivtrafiken för 2018. Intäktsbortfallet för 2018 beräknas till 280 miljoner kronor.

Källa: SL
Visa merVisa mindre