New York förebild för tryggare Farsta centrum

Kan Farsta centrum bli tryggare och mer attraktivt tack vare en modell hämtad från Manhattan? Ja, menar Moderaterna som vill göra tolv platser i Stockholm till så kallade BIDs – där tryggheten mäts flera gånger om dagen.

  • Publicerad 07:35, 28 maj 2018

Farsta centrum är en av 12 platser i Stockholm som Moderaterna vill göra till så kallade BIDs (Business Improvement Districts) – platser där samarbete mellan staden och privata aktörer ska öka trivseln och tryggheten.

Inspirationen kommer från New York, där det finns 74 BIDs. Modellen uppstod på 70-talet som ett sätt att komma tillrätta med förslumningen av staden.

Street manager ska hålla koll

Idén är att engagera lokala fastighetsägare, butiksägare och boende. I samarbete med staden ska de ta tag i problem som finns på den specifika platsen.

– Erfarenheterna från bland annat New York visar att det här är ett effektivt sätt att omvandla otillgängliga och otrygga platser till trivsamma och trygga, säger Anna König Jerlmyr, (M) oppositionsborgarråd i Stockholm.

Vad är det konkret som gör modellen effektiv?

– Att det finns ett samlat engagemang med en styrgrupp med representanter för staden, fastighetsägare och civilsamhället, som arbetar med en gemensam målbild och har en gemensam budget – och heltidsanställd personal.

Ser man att det är många män kan man snabbt sätta in en aktivitet

Anna König Jerlmyr, M

Enligt Moderaterna ska arbetet inom varje BID ledas av en place manager, en platsansvarig. Där ska också finnas en street manager med koll på den fysiska miljön.

Trygghet ska mätas – genom att räkna män och kvinnor

Och för den som missat partiernas tävling om vem som kan utlova mest trygghet: Enligt BID-modellen ska trygghetsmätningar göras flera gånger per dag.

– Det ska vara en tydlig arbetsuppgift att mäta hur många människor som rör sig på platsen på förmiddag, eftermiddag och kvällar. Ser man till exempel att det är många män i en viss åldersgrupp kan man snabbt sätta in en aktivitet som attraherar barnfamiljer.

– Genom att få mycket folk och olika grupper i rörelse på en plats ökar tryggheten.

Föreslår tio platser i ytterstaden

Moderaterna föreslår att BID-modellen införs på Sergels torg och Medborgarplatsen innanför tullarna, och på tio platser i ytterstaden (se lista i faktarutan). Däribland alltså Farsta centrum.

Hur har ni valt platserna?

– Genom kontakt med våra lokala förtroendvalda har vi diskuterat var behoven finns och tagit fram den här listan.

På detta vill Moderaterna satsa 100 miljoner kronor under nästa mandatperiod.

Förslaget presenteras närmare på måndagen vid en pressträff med inbjudna representanter från New York.

Fakta

Här vill M ha BIDs

Innerstaden: Sergels torg och Medborgarplatsen

Söderort: Farsta centrum, Rågsveds centrum, Högdalens centrum, Sätra centrum och Vårbergs centrum

Norrort: Husby centrum, Kista torg, Tensta centrum, Rinkeby centrum

Västerort: Hässelby centrum

Källa: Moderaterna
Visa merVisa mindre