Det nya avtalet skulle ge lika villkor – men för en del grupper innebär det sänkt lön. Foto: Mostphotos

Neo-sköterskor vägrar sänkt lön – hotar sluta

Ännu en grupp sjuksköterskor hotar att säga upp sig. Neonatalsköterskorna på Karolinska i Solna och Danderyd säger att de får sänkt lön med uppemot 6 000 kronor i månaden när det nya arbetstidsavtalet införs. – Vi köper inte det, säger en sköterska till Mitt i.

  • Publicerad 04:54, 20 mar 2019

Ett nytt arbetstidsavtal införs nu för flera tusen sjuksköterskor vid akutsjukhusen i Region Stockholm.

Men protesterna har inte låtit vänta på sig. I höstas hotade barnsjuksköterskorna på Sachsska att säga upp sig om de inte fick behålla sitt gamla schemasystem, som gav mer pengar.

Nu är det 21 specialistsjuksköterskor vid den neonatala intensivvården vid Karolinska i Solna och Danderyd som hotar att säga upp sig.

Förlorar tusenlappar i lön

De arbetar utifrån en tabellmodell som infördes för att göra det attraktivt att arbeta obekväm arbetstid, vilket ger hög ob-ersättning. Med det nya arbetstidsavtalet skulle de förlora 2 500-6 000 kronor i månaden, enligt deras beräkningar.

– Vi köper inte det. Det mycket pengar för oss med våra dåliga löner. De pratar om avtal på makronivå, och att det bara är att jobba mer natt och helg, men det funkar inte eftersom många av oss måste utföra våra uppdrag på dagtid, säger en av sjuksköterskorna till Mitt i.

Drabbar för tidigt födda barn

Det de kräver är höjd grundlön för att kompensera för bortfallet. Hon säger att de försökt få gehör hos ledningen, bjudit in till möten med chefer på alla nivåer.

– Men från högsta nivå är vi totalt negligerade. Det är katastrof. Och utan oss drabbas hela neonatalvården, säger hon.

Bristen på erfarna sjuksköterskor är stor, både vid Karolinska universitetssjukhuset och vid andra sjukhus. Personalomsättningen är hög, runt 15-16 procent, enligt en revisorsrapport. Bristen leder till att man inte kan hålla tillräckligt antal vårdplatser öppna och till sämre arbetsmiljö.

Lönar sig inte vara trogen

Dessutom har den gjort att de som nyanställs ofta får högre löner än de som jobbat länge och är erfarna. I förra veckan var det anestesisjuksköterskor vid Astrid Lindgrens barnsjukhus som hotade att säga upp sig om inte deras löner höjs.

Svante Norgren, temachef för barn- och kvinnosjukvård, kommenterade situationen så här:

– Det vi gör för att komma tillrätta med det här är att vi ser till att man kan utvecklas hos oss, att det finns en kompetensstege kopplad till löneutvecklingen och att man kan jobba sig upp under årens lopp.

Bättre för de flesta

Införandet av kompetensstegar är också tänkta att göra Region Stockholm till en mer attraktiv arbetsgivare. Även arbetssituationen behöver förbättras, och det är där det nya arbetstidsavtalet kommer in.

Tanken är att det ska vara flexibelt, ge bättre tid för återhämtning och bättre ersättning vid obekväm arbetstid. Enligt Ulf Åkesson, förhandlingschef i Region Stockholm, tjänar 85 procent av personalen på det nya avtalet.

Men vad säger du till dem som förlorar på det?

– Först måste vi noga värdera effekterna när det nya avtalet införs för att se vilka konsekvenser det får. Det ska ske en genomgång vid införandet och det ska göras en jämförelse på kollektiv nivå. Det kan då bli aktuellt med åtgärder lokalt, säger han.

Ytterligare ett syfte med avtalet är att få enhetliga villkor vid regionens sjukhus, och inte som nu ett lapptäcke av olika schemamodeller. På Södersjukhuset har de ett poängsystem, på Karolinska i Solna en tabellmodell, och i Huddinge Huddingemodellen.

Protester och löneglidning

Avtalet har dock fått modifieras, till exempel behålls poängmodellen vid akutsjukhusen, och avtalet gäller bara nyanställda och vid byte av arbetsplats.

Och förutom protesterna mot avtalet kommer alltså löneglidningen, där nyrekryterad personal kan få högre lön än dem som jobbat länge.

Hur ska ni hantera det?

– Vi måste aktivt arbeta på flera olika plan där det gemensamma arbetstidsavtalet är en ingrediens. Utbildningsfrågorna är till exempel mycket viktiga för att på sikt kunna rekrytera och behålla sjuksköterskor, säger Ulf Åkesson.