Nekades stöd efter missat samtal

  • Publicerad 14:51, 3 aug 2014

Danderyd Socialnämnden i Danderyd avslog en mans ansökan om försörjningsstöd, bland annat för att en handläggare ringt honom två gånger utan att han svarat. Mannen överklagade avslaget till förvaltningsrätten – som menade att två missade samtal inte kunde läggas mannen till last, och gav honom rätt mot kommunen. Margareta Heimer, socialdirektör i Danderyd, kan inte säga något generellt om hur många samtal en försörjningsstödssökande kan missa innan ansökan avslås.

– Det hänger ihop med vilken kontakt man har, säger hon.

Danderyds kommun har överklagat förvaltningsrättens dom.