Nekades jobb för sin slöja

Awa fick inte utföra vissa arbetsuppgifter för att hon bär slöja. Hon har nu anmält sin chef för diskriminering. – Jag känner mig mindre värd och vågar inte söka nytt jobb för jag är rädd att bli nekad på grund av min slöja.

  • Publicerad 11:49, 1 dec 2014

När Järvabon Awa, som egentligen heter något annat, ställde frågan till sin chef om inte hon, som många av hennes arbetskollegor, kunde få arbeta som boxvärd på centralstationen i Stockholm fick hon svaret att det inte gick – eftersom hon bar slöja.

– Jag blev väldigt generad och skämdes. Jag kände som att jag inte ens borde ha ställt frågan, säger Awa.

Senare samma kväll fick Awa ett sms från samma chef. ”Jag hoppas verkligen inte du tog illa vid dig för att du inte kan arbeta som boxvärd eftersom du har slöja”, står det i sms:et.

Awa har nu anmält chefen till Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Awa har varit anställd sedan 2011 på serviceföretaget, som arbetar för fastighetsbolaget Jernhusen. Hon har arbetat på Centralen med ledsagning, men företaget har också haft tjänster som boxvärdar och porterservice. Chefen uppgav att Awa inte kunde få arbeta som boxvärd på grund av Jernhusens strikta klädkoder för just de arbetsuppgifterna. Chefen lovade att höra om Jernhusen kunde lätta på reglerna, men frågan ställdes aldrig till dem.

Chefen vill inte kommentera anmälan. Men i ett brev till DO bekräftar hen att eftersom Awa vid förfrågan bar slöja ansåg hen att Awa inte kunde ha de arbetsuppgifterna på grund av Jernhusens klädkoder. Enligt chefen hade Awa heller inte de egenskaper som krävdes. Hon ansågs vara timid och tillbakadragen medan tjänsten som porter och boxvärd kräver det motsatta.

I Jernhusens uniformsreglemente förekommer inte någon restriktion mot att bära slöja.

– Det är fullt tillåtet att arbeta för oss och utföra de arbetsuppgifterna med slöja, det har vi ingen åsikt om, säger Daniel Bojie, tillförordnad pressansvarig på Jernhusen.

Men eftersom chefen för service­företaget tolkat reglerna på det sättet måste Jernhusen agera.

– Vi kommer att revidera klädkoderna och ta till oss om vi varit otydliga, säger Daniel Bojie.

DO har beslutat att granska uppgifterna.

– Vi utreder ärendet. Vi kommer även titta på indirekt diskriminering – om en viss bestämmelse slår hårdare mot en viss grupp, i det här fallet en kvinna som av religiösa skäl behöver täcka sitt hår, ­säger Caroline Mitt Holm, handläggare på DO.

Anmälningarna till DO om diskriminering på grund av religion har ökat de senaste två åren. Myndigheten har inte analyserat vad det beror på, men diskriminering som islamofobi vid rekrytering är ett prioriterat område för DO.

– Flera undersökningar tyder på att ju synligare en person är med sin tro, desto högre är risken att utsättas för diskriminering, säger Caroline Mitt Holm.

För ett år sedan berättade Lokal­tidningen Mitt i en ung kvinna som stämde Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning efter att ha upplevt sig diskriminerad. Hon ska ha nekats sommarjobbsanställning på ett äldreboende efter att ha vägra skaka hand med en chef.

För två veckor sedan var ärendet uppe i tingsrätten och i veckan väntas dom komma.

Fakta

Fler anmäler ­diskriminering

Anmälningar om diskriminering på grund av religion och trosuppfattning. Siffran för 2014 gäller den 1 januari–27 november.

Källa: DO