Hustaket är flackt och skulle få byggas om för att ge plats för vindsvåningar. Då blir det gulklassade huset förvanskat, tycker mark- och miljödomstolen. Foto: Mostphotos

Nej till vindsvåning i Vasastan

En bostadsrättsförening nära Odenplan vill bygga lägenheter på vinden. Men en av medlemmarna var inte med på noterna och överklagade. Nu har mark- och miljödomstolen givit grannen rätt.

  • Publicerad 14:36, 2 maj 2016

För ett år sedan godkände stadsbyggnadskontoret föreningens ansökan om att bygga tre vindslägenheter och ett högre tak på sitt 1880-talshus. Men en av dem som bor i huset reagerade på att beslutet stred mot detaljplanen. Andra argument var att grannarna borde ha fått möjlighet att säga sitt om förslaget innan det klubbades och att det skulle förvanska husets uttryck. Rentav hela kvarterets karaktär eftersom nästan alla hus är från samma epok och liknar varandra.

Det höll förstås inte föreningen med om. De påpekade att fastigheten hur som helst redan blev förändrad på 1930-talet och att takkupor och högre tak inte kommer att synas så mycket.

Medlemmen överklagade till länsstyrelsen som gav föreningen rätt. Då gick medlemmen vidare till mark- och miljödomstolen, som i stället går på grannens linje. Att bygga takkupor, takfönster, ny hisstopp och att höja taket för att kunna isolera vindslägenheterna strider mot plan- och bygglagens varsamhetsbestämmelser.

Domen vinner laga kraft den 4 maj och bostadsrättsföreningen kan överklaga fram tills dess. Den 2 maj hade något överklagande ännu inte inkommit.