Nej till tre nya hus i villaområde

Kommunen säger nej till tre nya villor på en avstyckad tomt i Södergården.

  • Publicerad 13:30, 28 okt 2018

I augusti ansökte ett företag om planbesked för en fastighet på Södergårdsvägen i Trollbäcken, som nyligen hade styckats av. Företaget ville att detaljplanen skulle ändras för att göra det möjligt att stycka tre nya tomter och bygga hus med 1,5-plan på dem och en gemensam ny väg.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet sa nyligen nej till det.

”Marken är kuperad och föreslagen nybyggnation skulle innebära omfattande ingrepp i terräng, i form av sprängning och borttagning av berg”, skriver stadsbyggnadsförvaltningen som har utrett ärendet.

Området ingår inte i Trollbäckens centrumstråk som föreslås förtätas, skriver förvaltningen som menar att avstyckningar ändå kan få grönt ljus, men att ansökan inte går i linje med översiktsplanens intentioner för Trollbäcken.