Nej till svarta solpaneler i Brevik – fel färg på panelerna

En bostadsrättsförening i Brevik fick nej till att sätta upp svarta solpaneler på taket eftersom panelerna var svarta. – Kulturhistoriska värden kan, och får inte, stå i motsättning till utveckling och förnyelse, säger Ted Wallin (MP).

  • Publicerad 05:02, 18 jun 2019

Ett flerfamiljshus i Brevik har fått nej av miljö och stadsbyggnadsnämnden på sin ansökan att sätta upp svarta solpaneler på sitt röda tegeltak.

Husen i kvarteret är byggda på 1940-talet och utgör enligt miljö- och samhällsbyggnadskontoret en kulturhistoriskt värdefull miljö. Det röda taket syns väl från Södra Kungsvägen och om man satte upp svarta solpaneler på det skulle stadsbilden påverkas negativt, enligt den tjänsteskrivelse som ligger till grund för majoritetspolitikernas beslut.

Utveckling i takt med tiden

Men politikernas beslut var inte enligt. Miljöpartiet är starkt kritiska.

– Kulturhistoriska värden kan, och får inte, stå i motsättning till utveckling och förnyelse i bostadsbeståndet. Såväl begreppet kultur som begreppet historia utesluter inte en utveckling i takt med tiden. Solceller är framtiden, säger Ted Wallin (MP), ersättare i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Bygglovsbefriat – men undantag finns

Sedan förra sommaren är det tillåtet att sätta upp solpaneler på tak utan att söka bygglov. Det finns dock undantag. Om huset eller miljön omkring är kulturhistoriskt värdefull ska en särskild prövning göras. Bedömningen görs från fall till fall. I detta fall ansåg tjänstemännen alltså att svarta solpaneler inte var lämpligt.

– Vi har förmånen att ha väldigt många välbevarade kulturhistoriska miljöer på Lidingö, säger Fredrik Vinstock (M), ordförande i Miljö och stadsbyggnadsnämnden.

Han lyfter fram att det vore mer lämpligt med en annan typ av solceller, anpassade till det röda taket,  på det aktuella huset. Något som också förvaltningen förespråkar.

– Det finns integrerad teknik där solcellerna ser ut som en hela vanligt takpanna. Den lösningen vill vi att man ska använda i de här områdena, säger Fredrik Vinstock (M).

Ganska vanligt hus

Miljöpartiet menar dock att Lidingö stad är sätter upp onödigt höga hinder för de som vill klimatanpassa sitt boende.

– Dessa mycket högt ställda krav innebär att avslag bara kan göras i rena undantagsfall. Solceller av normal typ på taket på ett ganska vanligt bostadshus kan inte rimligen uppfylla dessa högt ställda krav för avslag, säger Ted Wallin (MP).

Entreprenör: Lidingö krånglar

Enligt en entreprenör, verksam på Lidingö stämmer dock bilden att staden bygglovsprövar solcellstak oftare än andra kommuner. I ett mejl till staden som Mitt i har tagit del av visar entreprenören på den restriktiva hållningen genom tre exempel där bostadsrättsföreningar har fått överklaga beslut om bygglovskrav för solpaneler.

Den typen av krångel avskräcker föreningar att satsa på solceller, menar entreprenören

”…riktigt, riktigt upprörande att vi står inför en klimatkris och stadsbyggnadskontoret på Lidingö är fast besluten att Lidingö som ensam kommun i hela landet aktivt ska motverka våra nationella klimatmål”. 

Så skrivs i mejlet till kommunen.

”Nej, vi är positiva”

Fredrik Vinstock (M), säger å sin sida att bilden av arr Lidingö stad har en restriktiv hållning mot solpaneler inte stämmer.

– Nej, vi är väldigt positiva till solenergi. Det kommer att behövas framöver, säger han.