Nej till sänkt skatt i Vaxholm

Inget nytt styre, men en spricka i alliansen i Vaxholm när Centern valde att gå emot Moderaternas förslag om sänkt skatt. Dessutom klubbades inte budgeten – alliansens budgetförslag för nästa år återremitterades när fullmäktige höll sitt novembersammanträde.

  • Publicerad 11:39, 14 nov 2018

På fullmäktigemötet i Vaxholm tidigare i veckan gavs en föraning om det nya politiska läget, trots att det framtida styret ännu inte är bestämt.

Moderaterna föreslog en skattesänkning med 18 öre, men förslaget röstades ned av en majoritet. Bara 1/3 av fullmäktige stödde förslaget: Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna.

En klar majoritet var för att skatten i Vaxholm blir oförändrad nästa år.

Centerpartiet, Waxholmspartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna var emot och ville ha kvar skatten på 19.78.

Stor majoritet mot skattesänkning

– Vi moderater yrkar på att skattesatsen ska vara 19.60. Det är viktigt att vi inte belastar medborgarna mer än vi behöver på en väg mot en ännu lägre skattesats, sa kommunstyrelsens ordförande Lars Lindgren (M) i sitt anförande, men fick mothugg av allianskollegan Malin Forsbrand, gruppledare för Centerpartiet:

–  Vi anser att skattesatsen ska ligga kvar på nuvarande nivå. Vi anser att det finns större behov att satsa på ungdomar till exempel, bland annat på fritidsverksamheter.

Flera andra partier höll med med hänvisning bland annat till stora investeringar som kommunen väntas ha i framtiden.

– Normalt sett skulle vi hålla med. Vi vill absolut sänka skatten över tid, sa Carl Magnus Broström, Waxholmspartiet, men hänvisade sedan till att kommuner ska sträva efter en god ekonomisk hushållning.

Beslut om budget dröjer

När budgeten för 2019 skulle klubbas beslutade en majoritet (WP, S, MP, SD, och V) att i stället återremittera den. Lars Lindgren (M) valde då att reservera sig mot beslutet.

Frågan om vem som ska hålla i ordförandeklubban i fullmäktige bordlades också, däremot valde man ett tillfälligt presidium för fullmäktiges valberedning som ska sitta tills dess att ordförandefrågan i fullmäktige är löst.