Nej till nya motorvägen runt Stockholm

Det blir ingen östlig förbindelse förbi Stockholm. Förhandlingarna om en ny motorväg runt Stockholm avbryts.

  • Publicerad 15:26, 4 sep 2017

Anledningen är att det inte längre anses finnas förutsättningarna för en överenskommelse

– Eftersom projekt Östlig förbindelse inte längre finns med i Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet kommer projektet att avslutas i samband med att regeringen i vår fattar beslut om ny nationell plan, säger HG Wessberg, förhandlare Sverigeförhandlingen, där representanter från regeringen, staden och landstinget sitter.

Östlig förbindelse är den sista etappen i ringen runt Stockholm och var tänkt att binda samman Södra länken och Norra länken genom en bergtunnel under Saltsjön.

http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/debatt-moderaterna-sverigeforhandlingens-mal-for-stockholm-bor-vara-ostlig-forbindelse/aRKpbh!G1qhrCQbTo0YldMPZa23g/

Projektet skulle förbättra trafikflödena i de östra och sydöstra delarna av Stockholmsregionen men även bidra till bättre framkomlighet i hela Stockholm, till följd av avlastning på hela trafiksystemet.

Men så blir alltså inte fallet.

– Enda möjligheten att få projektet att överleva är en principöverenskommelse om regional finansiering med berörda kommuner. Efter Stockholms besked bedömer jag att en sådan inte går att nå och väljer därför att avbryta förhandlingarna, säger HG Wessberg.

http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/handelskammaren-bygg-osterleden-nu/Ldenhz!p55rcXv4iD4LBYzg3Yb43w/

Stor investering

Kostnaden har beräknats till hela 17,7 miljarder kronor skulle vara klart år 2031.