Mattar och hussar. I våras träffade Mitt i Gun Eriksson, Leif Hemdal, Kalle Major, Ester Isfors. Christina Schollin-Borg och Ellinor Isfors som ville ha en hundrastgård i Aspudden. Foto: Märta Lefvert

Nej till nya hundrastgårdar

Det blir inga hundrastgårdar i Aspudden och Årstadal. Stadsdelsnämnden säger nej till två medborgarförslag.

  • Publicerad 06:30, 29 dec 2021

I våras bildade engagerade hundägaren Ellinor Isfors Facebookgruppen "Vi som vill ha en hundrastgård för mindre hundar i Aspudden". Den fick snabbt över 100 medlemmar. Ett medborgarförslag skickades in till Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning, med förslag på fyra platser i området.

För tätbebyggt

Många mattar och hussar höll sedan tummarna – men den det blir ingen hundrastgård i Aspudden. Förvaltningen anser att platserna är olämpliga – två för att de ligger för nära bostäder och två för att det finns värdefulla ekar och ädellövskog där. Staden har dessutom ett brukaravtal med en medborgare i ett av områdena.

Eftersom förvaltningen heller inte hittat någon annan lämplig plats i Aspudden avslog stadsdelsnämnden medborgarförslaget vid sitt möte den 16 december.

Förvaltningen konstaterar att det är svårt att anlägga en hundrastgård i ett så pass tätbebyggt område som Aspudden och att det är många parametrar att ta hänsyn till – vad platsen används till i dag, andra intressen för att använda marken och närhet till bostäder och känslig natur.

Avslag i Årstadal

Stadsdelsnämnden avslog även medborgarförslaget om en ny hundrastgård i Årstadal. I förslaget angavs två alternativ: området nedanför parken Blomsterdalen och en plats längs tvärbanan. Även här var önskemålet främst en rastgård för mindre hundar.

Avslaget motiveras med att det redan finns två hundrastgårdar i närområdet. Dessutom anser förvaltningen att platsen vid tvärbanan är för liten och att ytan nedanför Blomsterdalen sluttar för mycket och inte är anlagd som parkmark.