Nej till nya bostadsrätter vid Nackareservatet

Planen att bygga bostadsrätter på Karlskronavägen i Björkhagen har fått skarp kritik. Nu föreslår stadsbyggnadskontoret att planerna avbryts. Beslut fattas imorgon i stadsbyggnadsnämnden. Samtidigt planeras flera nya hyresrätter i närområdet.

  • Publicerad 13:22, 25 sep 2018

För snart tio år sedan beslutade exploateringskontoret att anvisa mark för 40 bostadsrätter på Karlskronavägen. Precis vid ingången till Nackareservatet i Björkhagen.

Detaljplanen var ute på samråd vid årskiftet 2011/2012 och därefter kom 137 yttranden in.

Flertalet remissinstanser var positiva. Men byggplanen mötte också skarp kritik från boende i området. Och Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, trafikkontoret, skönhetsrådet och Naturskyddsföreningen tyckte redan då att förslaget skulle skrotas.

Synpunkterna gällde bland annat husens placering, natur- och rekreationsvärden och trafiksituationen.

Även stadsbyggnadskontoret ansåg att ett bostadsbygge på platsen skulle medföra flera negativa konsekvenser.

– Min bedömning var att vi inte skulle bygga där. Det är en kuperad tomt så det blir ett väldigt stora ingrepp i naturmarken om  man skjuter in ett garage under huset. Därför är det också svårt att anpassa området till stadsdelens karaktär. Viktigt var också att flera förskolor använde platsen för sin verksamhet, säger Susanna Stenfelt, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret.

Men de ville vänta med sin slutgiltigabedömning tills stadsbyggnadsprogrammet för Hammarbyhöjden och Björkhagen var klart.

Det godkändes för två år sedan och där pekar man istället utan en annan plats på Karlskronavägen som mer lämplig att bygga på.

– Den ligger jättenära, men utmed Karlskronavägen istället för vid entrén till Nackareservatet, säger Susanna Stenfelt.

I det området planeras nu 85 hyreslägenheter fördelade på två punkhus på sex till nio våningar med cirka 55 lägenheter, samt ett lamellhus i fyra våningar med cirka 30 lägenheter. Området har varit ute på samråd under sommaren.

– Vi håller på att gå igenom alla synpunkter. Det jag har sett hittills är att boende har synpunkter på att det blir mer trafik i området, säger Erik Thurell, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

När Mitt i Söderort skrev om planen förra året var det cirka 70 lägenheter planerade där.  Har det blivit fler för att det andra bygget föreslås att avslås?

– Nej, de har inte med varandra att göra. Det var i ett så tidigt skede då och nu har vi hunnit titta mer på vad som fungerar där, säger Erik Thurell.

Imorgon, onsdag 26 september, fattar stadsbyggnadsnämnden beslut om de planerade bostadsrätterna.