Vid stationer informerade staden om det planerade boendet och hur flyktingar ska integreras i samhället. Här talar kommunikationsstrategen Carl Smitterberg (i orange tröja) med några besökare. Foto: Chris Anderson

Nej till modulhus i Sundby

Sundbyskolan kan behöva ödetomten i framtiden. Därför har det nu beslutats att det inte blir några modulhus i Sundby. Enligt staden har beslutet inte med protesterna att göra.

  • Publicerad 08:40, 7 jun 2016

Det blir inga modulhus för nyanlända flyktingar på ödetomten i Sundby.

Det beskedet lämnade Fredrik Jurdell, vd för Stiftelsen Stockholms hotellhem, vid ett möte om ett modulhusprojekt i Beckomberga förra veckan.

Anledningen är att Sundbyskolan kan behöva tomten.

– Det har visat sig att Sundbyskolan är väldigt pressad vad gäller antalet elever. Utbildningsnämnden bedömer att skolan behöver ha tillgång till platsen för eventuella kommande planer. Det går inte att boka upp tomten för bostäder i så många år, säger han.

Protesterna mot modulhusen har varit väldigt kraftiga i Spånga. Har det påverkat beslutet?

– Nej. Det finns ingen föreslagen plats som har undgått kritik. Protesterna har varit stora i till exempel Örby och i Beckomberga också. Så den kopplingen kan man inte göra. När vi väljer platser gör vi det enbart utifrån sakskäl. Men det innebär också att fler av de planerade platserna kan falla bort.

Awad Hersi (MP), ordförande i stadsdelsnämnden, tycker att det är bra att staden väljer att inte gå vidare med Sundby.

– Platsen var inte bra, det stod klart redan från början. Jag tycker att det är bra att staden inte går vidare med Sundby. Området ligger under en bullermatta och har dessutom inte särskilt bra kollektivtrafik. Det är också viktigt att man känner sig välkommen när man kommer till ett nytt land och då är det inte bra med de reaktioner som har varit.

Har protesterna påverkat beslutet?

– Det tror jag inte. Det finns många andra saker som gör att platsen inte är bra för modulhus. Sundbyskolan behöver expandera, behovet av skolplatser ökar i området och då är tomten ingen bra plats att bygga modulhus på.

Om staden tänker föreslå en annan plats för modulhus i Spånga eller Tensta vill Awad Hersi att platsen först förankras lokalt.

– Jag hoppas att staden säkerställer att det finns förankring för platsen i stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen.

Saknades den förankringen förra gången?

– Den kunde ha varit bättre. I stadsdelen finns ovärderlig kompetens när det gäller de här frågorna.

Även Ole-Jörgen Persson (M), vice ordförande i nämnden, är nöjd med beslutet.

– Vi har sagt redan från början att Sundby var en dålig plats att bygga modulhus på. Det är bra att majoriteten nu har kommit till samma slutsats.

Han tror att invånarnas kraftiga protester kan ha påverkat beslutet.

– Beslutet är dels ett resultat av de protester som har varit i Sundby, dels ett resultat av vi inom Moderaterna sagt nej till förslaget. Man måste ha breda politiska överenskommelser när det gäller beslut av den här typen.

Kan det bli aktuellt att bygga modulhus någon annanstans i Spånga-Tensta?

– Absolut, det förutsätter jag nästan. Och vi har varit tydliga med att även vår stadsdel ska ta ansvar, vi har ingen önskan att säga nej till modulhus. Vi har föreslagit Lunda industriområde som en lämplig plats, eller Solvalla camping på Spångasidan.

I juni väntas stadsbyggnadsnämndens besluta om bygglovsansökningarna för modulbostäder i Beckomberga, Örby och Sätra. Även projekten i Slakthusområdet, Grimsta och Hagsätra arbetar staden vidare med.

– Vi tittar inte bara på lösningar med modulhus. Vi hoppas skapa 27 lägenheter för nyanlända på Dalens servicehus och 50 sådana lägenheter vid Vintertullens äldreboende på Södermalm. Det har att göra med att behovet av platser på äldreboenden har minskat, säger Fredrik Jurdell.

Förra veckans öppna möte om bygget av bostäder i Beckomberga gick lugnt till.

Från stadens sida svarade politiker som stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert (S) och bostads- och demokratiborgarrådet Ann-Margarethe Livh (V) på frågor.

Flystabon Alexander Santmarie hör till dem som engagerat sig i gruppen ”Ta ert ansvar” som motsätter sig projekten i Sundby och Beckomberga.

Han tycker att det är bra att staden inte går vidare med bostäderna i Sundby.

– Det är inte för att de har lyssnat på oss. De borde kanske ha kollat platsen innan de tog upp den till diskussion, säger han.

Läs mer: Polis bevakade möte om flyktingboende