DISSAR. Carola Kastmans uppmärksammade förslag om en könsseparerad hundrastgård för tikar får nobben av förvaltningen. Foto: Sacharias Källdén

Nej till könsseparerad hundgård på Söder

Tik-ägaren Carola Kastman rönte stor internationell uppmärksamhet med sitt förslag om en könsseparerad hundrastgård på Södermalm. Men stadsdelsförvaltningen säger nej till idén.

  • Publicerad 12:36, 18 jan 2018

Det var i september som StockholmDirekt rapporterade om Södermalmsbon Carola Kastman, ägare till den 5-åriga tiken Coco, som önskat sig en könsseparerad hundrastgård enbart för tikar. Detta eftersom tikar inte är välkomna på stadens hundrastgårdar under perioden då de löper.

– Att ingen ens kommit på tanken att man kan porta hanhundarna istället som inte kan tygla sina drifter speglar verkligen könsdiskrimineringen i vårt samhälle. Att patriarkatet följer med ända in på hundgårdarna hade jag aldrig kunnat tro, sa Carola Kastman då och fortsatte:

– Jag tycker att Södermalm ska gå i bräschen och vara först med den här unika satsningen.

Hon kräver könsuppdelad hundrastgård

Hundpatriarkatet lyftes i världspressen

StockholmDirekts rapportering om kravet på den unika satsningen blev en världsnyhet, och omskrevs i såväl New York Post som Tages-Anzeiger. Under rubriker som  "Outraged woman crusades against dog-park patriarchy" kunde människor på andra sidan jordklotet läsa om förslaget som "has sparked a minor uproar in the Swedish capital".

Nu har stadsdelsförvaltningen kommit med sitt svar på Carola Kastmans förslag om att anlägga en könsseparerad hundrastgård för tikar vid caféet Nyfiken Gul vid Årstaviken.

Könsuppdelad hundgård – nu snackis i New York

Och något utrymme för en särskild hundrastgård ser man inte, med hänvisning till begränsade gröna ytor på Södermalm. Inte heller vill man göra om någon av de befintliga tio hundrastgårdarna.

Hänvisas till rastområden

I dag finns en hundrastgård i Malongenparken som bara är till för småhundar, skriver förvaltningen och fortsätter: "Att skapa ytterligare rastgårdskategorier anser förvaltningen inte vara relevant. Då det kan vara en svårighet att under löptiden besöka de mindre hundrastgårdarna föreslås att större hundrastområden används under löptiden där det är lättare att ha uppsikt över sin löptik".

Anders Göransson (S), ordförande i stadsdelsnämnden, vill ännu inte kommentera huruvida politikerna kommer att gå på förvaltningens linje. Beslutet klubbas 2 februari.